Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu

30.01.2020

Praha, 15. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (Tisk č. 169)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:38:16 - 09:41:36:

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, vážený pane viceguvernére, dámy a pánové. Já k tomu jenom tedy dvě poznámky. Ta první je směrem k České národní bance, já, když jsem hlasoval proto, aby tady zástupce České národní banky mohl vystoupit, tak jsem předpokládal, že má Česká národní banka nastudováno, že kromě jediného pozměňovacího návrhu v podstatě je Senát připraven s tím zákonem souhlasit. A že se tady dozvíme, proč si Česká národní banka myslí, že ten pozměňovací návrh není dobrý nebo v čem ohrožuje řekněme bankovní sektor, respektive nějakou jistotu našich občanů. A že to ve 2 minutách tady bude zdůvodněno, kde ten problém vzniká. To jsem se úplně nedozvěděl. Dozvěděl jsem se spoustu jiných věcí, které taky v telefonu slyším, a myslím si, že to bylo na škodu. Druhá věc, kterou tady potom chci říct, je, že vždycky, když máme tento typ zákonů, tak je to nějaké rozhodování mezi tím, jak budeme rozhodovat posilovat bezpečí těch občanů nějakým státním zásahem a do jaké míry tím pádem budeme omezovat jejich svobodu. A já, když z tohoto pohledu začnu rozebírat ten pozměňovací návrh a ten zákon, tak vlastně jsem pochopil, jestli to chápu správně, že tady je obava, že když se z té množiny uchovávání těch hovorů vyjmou nebo bude možné vyjmout ty hovory, které se netýkají té komunikace, která se týká investičních služeb nebo poskytování obchodu, že je tady obava, že by se mohlo stát, že by to někdo zneužíval proto, vyjímal z toho uchovávání i ty jiné hovory, které nejsou tohoto typu.

Ale mně to nedává logiku, protože to můžou dělat stejně ty banky, to můžou dělat stejně, i když nemají povinnost nahrávat všechno, vyjímat tyto typy hovorů, buď by to muselo být tak, že by málem ta jedna linka šla do ČNB, kde by přímo hovory někdo poslouchal, nebo to tak nebude, zaplaťpánbůh, v tom okamžiku banka, pokud jí takto chceme nevěřit, nebo ten investiční makléř, jako stejně může v nějakém okamžiku začít něco, co se třeba týká té transakce, vyjímat. Nezachráníme to tím, že řekneme, v případě, kdy se to netýká toho obchodu nebo investiční služby, to dělat nemusíte, zaznamenávat hovor, který říká, že bude mít klient, který jede na jednání, zpoždění atd. Já té logice toho, proč se dneska ČNB brání tomu pozměňovacímu návrhu nerozumím, protože si myslím, že přijetí pozměňovacího návrhu neohrozí ani nesníží riziko, že stejně někdo bude v uvozovkách některé hovory, které pro něj nejsou pohodlné, vymazávat. Tudíž mi to celé připadá jakoby zbytečné, ten pozměňovací návrh mi připadá v tomto směru logický, děkuji za pozornost.