Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související

16.08.2017

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí (Tisk č. 184)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:54:11 - 14:55:04:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, myslím, že mě pan zpravodaj garančního výboru nepředběhl. Já jenom sděluji, že náš výbor si zachoval při hlasování o tomto návrhu zákona logickou i právní kontinuitu. To znamená, že jediné možné usnesení, které jsme mohli přijmout v souvislosti s tím, že jsme navrhli zamítnout senátní tisk č. 183, protože jsme navrhli zamítnout tento zákon. Čili přijaté usnesení zní:

Po úvodním slově Tomáše Vyhnánka, náměstka ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě

výbor

doporučuje Senátu Parlamentu České republiky zamítnout projednávaný návrh zákona, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Děkuji za pozornost.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony