Zákon o rozpočtovém určení daní

16.08.2012

Praha, 25. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 399)

čas 19:52:58 - 19:57:57:

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Já na úvod vzpomenu trošku historii vzniku Kraje Vysočina. Když jsem se tam stal po prvních volbách náměstkem hejtmana, tak jeden z mých prvních návrhů bylo, abychom – je to trošku legrační – vytvořili jedno město, které se bude nazývat Vysočina. Pokud bychom tak učinili, tak by to znamenalo okamžitě přínos asi 600 mil. Kč do rozpočtu všech obyvatel, to znamená všech obcí Kraje Vysočina.

Já to říkám tedy proto, že je potřeba tuto koalici a tuto vládu za tento návrh pochválit a poděkovat jim na to, že dnes došlo konečně k narovnání a řekněme k jakémusi zespravedlnění financování jednotlivých typů obcí. Já tady k tomu řeknu jenom dvě poznámky. První: vždycky se říká, že když se někomu přidává, tak se také někomu musí vzít. Na druhé straně, pokud nebereme Prahu jako kraj, tak ve všech krajích, to znamená i v těch, kde se nachází města jako Ostrava, Plzeň nebo Brno, dochází ke zvýšení daňových příjmů, pokud sečteme příjmy všech obcí. Ve všech krajích, i v těchto třech, to znamená, to je velmi důležité. A nejsou to nijak malé částky. V případě Ostravy je to 1 miliarda Kč, v případě Plzně je to 700 milionů Kč a v případě Jihomoravského kraje je to dokonce 1,3 mld. Kč. A to přesto, že se těm městům jako takovým příjmy snižují.

Druhá moje poznámka se týká těch věcí, které tady říkali moji předřečníci, a je to zejména o těch obcích s velkým katastrálním územím. Samozřejmě je to pravda, že pro ně je to snížení příjmů šokem. Na druhé straně tady byla, a já tomu rozumím, vždycky říkáme jen ta druhá část pravdy. Když se řeklo, že Prášily budou mít snížený rozpočet, tak se neřeklo, že jejich příjem na hlavu v současné době je 36 700 Kč, a bude 12 500 Kč, což je pořád asi o 3 000 Kč více, než je průměr v obcích, jako jsou Prášily. Pokud se neříkala Modrava, tak Modrava měla příjem na hlavu 62 000 Kč, a nyní bude na 12 300 Kč, což je zase asi o 2 500 více, než je průměr. A podobně tady byla jmenována Přebuz, která měla 22 800 na hlavu, a dneska má 12 400 Kč na hlavu, zase asi o 3 000 Kč více, než je průměr takovýchto typů obcí.

Je jasné, že některé z těchto obcí skutečně mohou mít problémy. Buď kvůli tomu, jak si postavily své investice do budoucnosti, nebo proto, že mají velké provozní výdaje. Pan ředitel Zikl nám slíbil – já doufám, že to pan ministr, který k tomu už několikrát byl vyzván, potvrdí – že individuálně ministerstvo financí bude s těmito obcemi pracovat. A že skutečně, když se v některých případech prokáže, že po těchto nových příjmech, po přijetí toho zákona bude pro obce financování dál nemožné, respektive jednoznačně deficitní, že jim bude pomoženo. Na druhé straně byl bych velmi nerad, abychom pro tuto věc zapomněli, že takto se pomáhá zhruba šesti tisícům obcí, což je obrovský přínos a obrovský vklad tohoto zákona.

A mě, na rozdíl od pana kolegy Víchy, ne, že vůbec, ale tolik nezajímá, které dotační tituly budou zrušeny. Jen ať jsou zrušeny, zrušte jich ještě více, pane ministře, a ještě přidejte těm obcím. Při všem tom špatném hospodaření obcí, tak já říkám, že jsem přesvědčen, že obce ty peníze využívají daleko a daleko efektivněji, než tu míní různí úředníci, kteří přidělují nakonec různé typy dotací.

Takže to jsou moje poznámky k tomuto zákonu. Samozřejmě ho podpořím, navrhuji tudíž také jeho schválení a těším se na to, že bude ta předpokládaná výše příjmů co možná nejvíce naplněná, byť mám obavy, jako mnozí jiní, že to nebude pravděpodobně ze 100 %, protože skutečně se občané rozhodli spořit více, než jsme očekávali.

Přílohy