Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - související zákony

24.08.2016

Praha, 27. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 307)

čas 10:21:42 - 10:22:16:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal tento tisk a pokud měl být logicky konzistentní a nepřijal usnesení k předchozímu tisku a tento tisk na něj navazuje, tak nemohlo to dopadnout jinak než stejným způsobem. To znamená výbor nepřijal žádné usnesení. Určil zpravodajem tohoto tisku mě a pověřil mě, abych předložil toto usnesení plénu Senátu, což jsem tímto učinil. Děkuji za pozornost.

čas 10:23:13 - 10:24:59:

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, připojuji se jednak k návrhu pana senátora Martínka, protože všechno ostatní by nemělo logiku, když jsme schválili předchozí tisk s tím, že si dovolím upozornit na jednu věc, kterou tady už pan ministr zmiňoval. Ale trochu to rozvedu. A to je, že kromě části adaptační, kdy se mění zhruba asi 60 zákonů kvůli tomu, že vešlo v platnost od 1. července 2016 nařízení EU nebo Evropské rady a Evropského parlamentu, tak tam dochází ještě k úpravě zveřejňování v oblasti otevřených dat. Úprava – řekl bych, je velmi pozitivní, protože jednoznačně stanoví, že jakým způsobem musí určitý výčet institucí zveřejňovat svá data, a to v podobě strojově čitelné. To znamená velmi dobře zpracovatelné pro různé subjekty, které potom data využívají.

A druhá věc, která s tím velmi souvisí, je, že tato data budou bezplatně využitelná pro všechny podnikatele, firmy a další subjekty, které s nimi budou moci pracovat a tím nám budou vznikat bez ingerence státu různé statistiky nebo další softwarové pomůcky, které budou velmi dobře využitelné, a které by asi těžké státní správa byla schopna bez - řekněme tohoto zájmu soukromého sektoru – připravit. To znamená, i to je důvod, proč jsem se připojil k návrhu pana senátora Martínka, abychom tento zákon schválili. Děkuji za pozornost.

Přílohy