Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

12.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 83)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:48:59 - 13:56:11:

Vážený pane předsedající, vážený pane první místopředsedo vlády, vážené kolegyně, kolegové. Jsem neodborník, tak nebudu tolik mluvit o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích, nakonec pan kolega, generál Červíček, a pan kolega Nytra, který byl ředitelem krajského záchranného hasičského sboru, tady ty věci vysvětlili. Já k tomu řeknu spíš takové tři obecné poznámky. Ta první je, že ten nález Ústavního soudu byl zveřejněn 18. října 2018, to znamená, ministerstvo vnitra a vláda neměly zase tolik času na to, aby tu věc, kterou ten Ústavní soud napadl, a to je, že je potřeba jiným způsobem udělat ekonomické vymezení aktivit příslušníků bezpečnostních sborů, udělal a napravil. Přesto z pro mě ne příliš pochopitelných došlo k tomu, že už v rámci toho návrhu vládního a následně potom ještě v Poslanecké sněmovně se na řešení toho problému, které označil Ústavní soud jako nevyhovující, nabalily k tomu zákonu další věci, které nám teď projednávání v Senátu významně komplikují. To, že my dnes jsme v situaci, kdy víme, že pokud vrátíme ten zákon do sněmovny s některými pozměňovacími návrhy, tak v tom okamžiku dojde k situaci, kdy od 1. července bude kterýkoli příslušník bezpečnostního sboru teoreticky moci vykonávat jakoukoli další práci, je nepříjemné. Ale není naší vinou, jak to tady říkal pan garanční zpravodaj Láska, že jsme se do této situace dostali. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl říci.

Druhá věc, která s tím souvisí, je, že naprosto pro mě nepochopitelně, předpokládám, že to ještě pan první místopředseda vlády vysvětlí, dochází k navýšení administrativy z hlediska fungování příslušníků bezpečnostních sborů. My všude říkáme, že je hlavně potřeba, aby dělali tu svoji práci, to znamená, zachraňovali životy, majetky a zdraví lidí, potom zjistíme, že je nutíme k tomu, aby ty věci, které nebylo potřeba dělat ve správním řízení, dělali ve správním řízení. Když někdo nastupuje, tak aby nejdříve výdělečnou činnost, a potom nazpátek, pokud mu bude povoleno, ji zase znova zakládal atd. Zase pro mě věci nepochopitelné. Jasný důkaz nekvality přípravy toho zákona. Ty další věci, které se týkají působení příslušníků bezpečnostních sborů v některých orgánech státu za úplatu, byť to budou dělat ve své práci, jsou pro mě taky nepochopitelné. Co se týká toho odměňování a těch věcí, o kterých tady mluvil pan kolega Nytra, to si myslím, že by si zasloužilo delší debatu než to, že to někdo navrhne v Poslanecké sněmovně a následně mu to Poslanecká sněmovně schválí, protože se to většině zřejmě příslušníků záchranných sborů bude líbit, přece je potřeba se hlavně zalíbit. Takže zase z toho mám velmi takový nedobrý a hořký pocit.

Já to normálně neopakuji, ale myslím si, že prostě když si uvědomíme, jakým způsobem, s jakou nekvalitou je připraven tento zákon, který k nám přišel do Senátu, teď budu se opakovat, ale já jsem o tom přemýšlel, musím to tady zopakovat, protože tady je první místopředseda vlády.

My jsme dnes, pane první místopředsedo vlády, začínali, já jsem potom dostal zprávy, podíval jsem se na Facebook pana premiéra, ten oznamoval před 3 hodinami, že začíná výjezd, téma doprava a sucho, já, to je pan Andrej Babiš, ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr životního prostředí Richard Brabec před 3 hodinami vyjížděli po Baťově kanále a my jsme tady měli projednávat body Andreje Babiše a body ministra Brabce. A oni nám oznamovali z Facebooku slovy Andreje Babiše, že jsou tedy na výjezdu v kanále. Já jsem o tom přemýšlel dál. Teď jsem si říkal, protože jsem bývalý učitel, co by se asi tak stalo, kdybych já šel do hodiny učit, teď v té hodině, kdy mám učit, bych začal psát na Facebook, protože tam to píše pan Andrej Babiš, že tedy děti jsou hodné, že teď se jedno usmálo. Teď bych se nechal vyfotit a dal to na Facebook. Tak mám učit v té hodině? Nebo jsem na tom Baťově kanále, abych všechny informoval, že tam jsem a že tedy je tady krásně, že jsme vyjeli s panem ministrem dopravy a s panem ministrem životního prostředí, kteří měli být tady? Cítíte tu obrovskou aroganci? Ten člověk, který tam sedí, vykládá, že on píše, on nám píše. Já jsem tady. Přitom to evidentně nepíše. To znamená, kdo to píše? Kým je placen? Je to možné? Dovedete si představit, že já jako zástupce ředitele gymnázia v Telči bych řekl paní sekretářce, aby šla se mnou do hodiny, tam mě fotila a říkala, že se děti smějí, že tam je to hezká atmosféra, následně to psala mým hlasem, mým jazykem, jako že to píšu já, protože samozřejmě to nemůžu psát, když jsem na té fotografii nebo když dělám některé jiné věci? To je přece úplně absurdní svět, ve kterém se ocitáme. My to normálně bereme jako normální, je to věc, kterou my akceptujeme, všem nám to už připadá normální. Ale tohle někdo musí platit, tohle někdo musí dělat. Tohle je ten případ toho, jak se maká. Když jsem se nad tím teď zamýšlel, vrátilo se mi to zpětně, tak je to pro mě něco úplně hrozného. Ten člověk si vlastně myslí, že může úplně všechno! To je ten výsledek. On opravdu může úplně všechno, jak to vypadá. I díky vám, pane první místopředsedo. To je asi k tomu, co jsem chtěl říci.

Omlouvám se, že jsem se odklonil od tématu. Ale ono to s tím souvisí. Je to prostě šílené, že někdo, kdo maká, zároveň nemaká, jen nám všem sděluje, že maká. Děkuji za pozornost.