Zákon o směnárenské činnosti

20.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (Tisk č. 10)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:16:36 - 15:19:52:

Vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Děkuji mým předřečníkům panu senátorovi Canovovi a panu senátorovi Aschenbrennerovi, prostřednictvím paní předsedající, za to, že vlastně zdůvodnili, proč tento zákon, i dle mého názoru, není dobrý. Když jsem tedy přemýšlel, jak se mohlo stát, že vznikl, tak jsem si myslel, že to třeba bude alespoň tak, že to všude okolo nás mají. Proto jsem si nechal Parlamentním institutem udělat studii, jak to tedy okolo nás vypadá. A zjistil jsem, že ze 17 zemí, kterými jsou Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Švédsko, to má jenom jedna, a to je Řecko. Tím, že to má, myslím to, že mohou odstoupit od smlouvy o výměně bez udání důvodů. A pak je tam ještě uvedena jedna, a to je Rumunsko, ale Rumunsko to má pouze pro případ, kdy se ukáže, že došlo ke směně ve směnárně za jiný kurz než ten, který je venku na směnárně napsán. A když potom dostanou ten lístek, je tam jiný kurz. Jediná země, a to je Řecko, má to, co je navrhováno v zákoně a o čem velmi trefně mluvil pan senátor Canov.

Tím pádem si skutečně myslím, že není vůbec žádný důvod, abychom se tímto směrem vydali, byť to může vůči turistům působit velmi líbivě. Ale příklady, co uváděl pan senátor Canov, jsou naprosto realistické. Já přidám další. Představte si, že byste si koupili v nějaké samoobsluze balený chléb, následně byste zjistili, že v jiné samoobsluze je lacinější, tak pokud by tento zákon platil i pro prodej balených potravin, mohl byste teoreticky jít na základě smlouvy tento balený chléb vrátit a jít si koupit lacinější do jiné samoobsluhy. Až takhle daleko by to mohlo dospět, kdybychom v duchu této novely postupovali i v jiných oborech.

Vím, že to není to samé, říkám to spíše pro přiblížení. Ale to hlavní, co jsem chtěl říct, je sdělit, jak to vypadá v jiných, řekněme nám blízkých zemích, a případně se zeptat paní ministryně, proč jsme k tomu přistoupili, když to jinde takto neřeší, proč jsme nezvolili jiné, méně invazivní řešení, a hned několik jich mě napadlo, která směnárníci navrhovali.

A pak bych se chtěl ještě paní ministryně zeptat, zda je pravdou, že ministerstvo spravedlnosti s tímto paragrafem, který umožňuje odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, nesouhlasilo, zda to je pravda.