Zákon o sociálních službách - senátní návrh

15.02.2018

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (Tisk č. 208)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:44:13 - 18:46:57:

Vážený pane předsedající, vážený pane kolego, dámy a pánové. Vím, proč k tomu nikdo nechce mluvit. Protože ten tisk vypadá takto, a to je, prosím, návrh senátního návrhu zákona. Nevím, jestli jsme tady od toho, abychom navrhovali takovéto zákony. Myslel jsem si, že ne, že jsme tady ohledně jiných věcí. Na druhé straně v návrzích, které pan kolega Plaček předkládá, je spousta dobrých nápadů, dokonce jsou tam i některé moje iniciativy, které mám z terénu sesbírané a které by byly velmi prospěšné pro to, aby naše sociální péče fungovala lépe.

Takže teď co s tím, abychom vyhověli tomu dobru, které v tom návrhu zákona je skryto, a zároveň nedělali věci, které nám nepřísluší. O tom jsme se s panem kolegou Plačkem bavili a nakonec bych si dovolil, byť to možná ode mě nebude úplně očekáváno, navrhnout, pokud by na tuto nabídku pan kolega Plaček přistoupil, abychom propustili návrh zákona do druhého čtení, do výborů, s tím, že bychom ho neprojednávali dříve, dokud by se nám nevyjádřila všechna dotčená ministerstva, a to velmi podrobným způsobem. A kdyby to bylo tak, že ministerstva nebudou s věcí souhlasit, tak bych se skoro přimlouval za to, abychom přestali suplovat jejich činnost a přizpůsobili se jejich názoru. Samozřejmě nikdo z nás to tady nemůže slíbit. Na druhé straně já minimálně za sebe bych to tady chtěl prostřednictvím pana předsedajícího - pane Plačku, nebo pane kolego senátore, takto avizovat, že pokud například zvednu ruku pro propuštění do druhého čtení, tak to bude proto, že budu očekávat, že následné jednání po projednání toho komplexního pozměňovacího návrhu ve výboru bude doplněno o stanoviska příslušných ministerstev a případně dalších odborných subjektů tak, abychom věděli, že to co je tam napsáno, je skutečně projednáno s těmi institucemi a orgány, které jsou příslušné k tomu, aby dávaly takovéto návrhy. Senát to prosím není - a za sebe bych byl velmi nerad, pokud by se to stalo nějakým zvykem, a to i v případě, když někdo má před volbami. Děkuji za pozornost.