Zákon o spotřebních daních - tabák

27.08.2014

Praha, 24. schůze Senát


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 327)

čas 16:14:04 - 16:20:14:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se krátce vyjádřím k projednávanému tisku a zejména k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

Otázka by mohla znít: Co se stane, když nalijeme zelenou naftu do tabáku? Když nalijeme zelenou naftu do tabáku, tak se stane několik věcí. Tou první je, že tím vládní koalice, aspoň nějakou svojí částí, přizná, že opravdu s velkou pravděpodobností postupovala v případě schvalování zákona o spotřebních daních, která se týkala zelené nafty, neústavně a že by bylo velmi nemilé, pokud by po podání ústavní stížnosti se ukázalo, že usnesení Poslanecké sněmovny není v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A stalo se, že Senát, případně další, se nad tímto rizikem zamyslely a vymyslely řešení, které musím říct, že považuji za poměrně chytré, možná přesněji řečeno, mazané.

To mazané řešení spočívá v tom, že vznikl pozměňovací návrh, který je svým obsahem stejný jako senátní tisk č. 326. Ten byl vtělen do senátního tisku č. 327 pozměňovacím návrhem výboru hospodářského a tím pádem potom senátní tisk č. 326, který máme projednávat až po tomto tisku, je vlastně nehlasovatelný nebo nemá smysl o něm hlasovat, pokud bude tento schválen, neboť obsahuje to samé se součástí pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Řekl jsem, že to je mazané a řekl jsem i chytré proto, že si myslím, že Senát vlastně do jisté míry tím splnil tu roli, abychom se snažili, aby procedury, které děláme, byly čisté, byť jsou někdy komplikované, a aby se nestávalo to, že následně, když přijmeme nějaký zákon a pak se shledá, že jsme se přitom chovali neústavně, aby to neohrožovalo platnost zákona, neboť mezitím ten zákon již byl přijat nějakým jiným způsobem, který vlastně s hlasováním v Poslanecké sněmovně nemá nic společného.

To se stane, když nalijeme zelenou naftu do tabáku jako první věc. A byť nemusíme jako opozice s tímto krokem souhlasit, tak si myslím, že z hlediska nějaké právní jistoty řekněme lidí v tomto státě je to krok, který je v pořádku, a jak jsem už řekl, přestože je komplikovaný a trošku nestandardní, tak je asi pochopitelný.

Druhá věc, o které budu mluvit, je vlastní spotřební daň na tabák. Tady už to bylo řečeno. Ministerstvo financí nám předložilo návrh zákona, který řeší aktuální problém pro rok 2014, ale s velkou pravděpodobností neřeší problém pro rok 2015, protože ten, kdo zdražuje cigarety v tomto státě, prosím vás, je Evropská unie. Evropská unie zdražuje cigarety - slyšíte – protože Evropská unie říká, že 90 euro minimální daň na 1000 ks cigaret a pokud koruna oslabuje, tak je to potom více korun. A s tím se prostě něco musí udělat. A možností, co s tím udělat, je více.

Jedna je, že se bude pokračovat v trendu, který je zvláštní, a dokonce jsem zaslechl od jednoho z politiku nebo náměstků, že je vlastně sociální zdražovat méně laciné cigarety, což je tedy absurdní, ale takhle jsem to zaslechl, a více zdražovat drahé cigarety.

Druhá možnost je ta, kterou tady představil pan senátor Veleba, že se tento nepoměr bude jakýmsi způsobem trošku narovnávat.

A třetí možnost je, že každou cigaretu zdražíme v absolutní hodnotě stejně. V tomto případě to vychází na 2,40 Kč na jeden kus, což bude znamenat zdražení zhruba o tři až čtyři koruny na krabičku, s tím, že potom v návrhu Veroniky Vrecionové, který bude probírán v podrobné rozpravě, přece jen jsou drahé cigarety mírně znevýhodněny a zdraženy mírně více.

Takto vypadá situace z hlediska spotřební daně na tabák.

Další věc, která je velmi zajímavá a také tady byla zmíněna, je, že zároveň ministru financí nevadí, že mu zřejmě s velkou pravděpodobností utíká až půl miliardy korun ročně kvůli tomu, že nějaký druh tabáku není zdaněn vůbec, a přesto se kouří.

Já chci poděkovat výboru pro hospodářství, že se tím zabýval a že tuto situaci řeší. Toto je mé vyjádření k tomuto návrhu zákona s tím, že na závěr, byť je to možná zbytečné, protože to tak většinou dělám, bych poprosil, aby o pozměňovacích návrzích výboru pro hospodářství bylo hlasováno odděleně, abychom se odděleně mohli vyjádřit k zelené naftě a odděleně potom ke spotřební dani na tabák a aby hlasování bylo co nejvíce korektní.

Děkuji za pozornost.

čas 17:02:59 - 17:03:31:

Já se omlouvám, mně to právě nebylo jasné, já jsem nemohl najít pozměňovací návrh pana kolegy Veleby. V tom okamžiku bych poprosil pana zpravodaje, aby ještě jednou řekl, jak bude vypadat oddělené hlasování u žlutého tisku, u pozměňovacího návrhu výboru, protože jsem nepochopil, zda to bude odděleně nebo zvlášť, já jsem ve vystoupení žádal, aby to bylo odděleně, protože tam je vtělena zelená nafta a jak jsem zjistil, i panu Kuberovi to není úplně jasné a myslí si, že je to nějaký prostředek na hubení slimáků, tak abychom to vysvětlili.

Přílohy