Zákon o státních svátcích I. - 8. říjen - Památný den sokolstva

31.01.2019

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 23)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:55:53 - 10:56:55:

Vážená paní předsedající, vážený pane předkladateli, dámy a pánové. Jenom jednu věc, která mě napadla, když tady o sokolech mluvíme, zejména v minulém čase, tak jsem si uvědomil, že je o nich možné mluvit i z hlediska přítomnosti. Nevím, jak vy, ale pokud já se zúčastním například různých akcí, které připomínají Den vzniku samostatného Československa, Den veteránů nebo Den svobody a demokracie, tak tam moc lidí není. Ale kdo tam vždycky na Vysočině je, tak jsou sokolové. Já jim za to chci poděkovat. Chci říct, že nejen kvůli té minulosti, ale i díky té současnosti, kdy oni na těchto akcích nechybí, si určitě ten významný den zaslouží.