Zákon o státních svátcích

07.06.2017

Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 118)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:24:44 - 19:26:04:

Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené kolegyně, kolegové, já to nechci zdržovat, ale chtěl bych poděkovat našemu výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva a petice za to, s jakou pozorností ten návrh zákona prostudoval. Myslím si, že všechny návrhy, které jsou v jeho pozměňovacím návrhu, bychom měli hlasovat. Což pro nás znamená, že bychom se v hlasování o návrhu, který přijal ústavně-právní výbor, se měli zdržet. Proto to tady také říkám, protože jak změna těch názvů dnů, takže přicházíme k českému pojmenování Osvětim-Březinky, namísto Auschwitz-Birkenau. A rovněž to, že měníme původní název, prosím vás, původní název toho významného dne, který je 10. červen, je ?Vyhlazení obce Lidice?, jak to zní. My teď slavíme, nebo my si připomínáme vyhlazení obce Lidice. To znamená, já si myslím, že to, co navrhuje náš výbor, aby to byl ?Den památky obětí vyhlazení obce Lidice? je naprosto logický a velmi prosím, abychom to udělali. A znovu říkám, že děkuji našemu výboru, že se tím takhle podrobně zabýval.