Zákon o státních svátcích

04.12.2019

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 149)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:54:15 - 17:57:34:

Vážený pane poslanče, vážený pane předsedající, asi se to úplně nehodí, ale já se budu zabývat zase tím, co máme před sebou, byť si myslím, že ta připomínka byla velmi namístě. Respektive to, co nám tady přednesl pan senátor Zdeněk Papoušek.

Já za sebe jenom řeknu, že si myslím, že Senát si zakládá na tom, že když předkládáme nějaké návrhy, tak se snažíme je řádně projednat. A i proto bojujeme o lhůtu 60 dní, a nikoliv o těch 30. A v tomto smyslu, nechť mi kolegové prominou, bych řekl pár slov k těm pozměňovacím návrhům. První, co chci říct, že považuji za to, aby byl významný den 15. březen, jako dobrý nápad. A myslím si, že by to mělo být vydiskutováno, případně projednáno i s historiky, aby skutečně i vyhlášení nebo schválení tohoto dne jako významného dne třeba mělo podobnou kulisu, jako tady dneska zařídil pan senátor Zdeněk Papoušek. A v tomto smyslu třeba si dovolím apelovat i na pana předkladatele, váženého ctěného senátora Zdeňka Hrabu, jestli by to přece jen nezvážil, aby tento návrh byl podán individuálně, třeba v co nejbližším termínu.

Druhá věc se týká toho návrhu změny názvu, nebo změny pojmenování toho významného dne, který tady představuje pan senátor Mihola. Já jenom upozorním na některé věci, které s tím souvisí. A to je, že podle toho, co mně říkal tatínek, a teď jsme se tam ještě o tom bavili v rohu, tak co se týká invaze vojsk Varšavské smlouvy, tak to bylo tak, že ona všechna kromě vojsk sovětských neodešla hned po 21. srpnu, ale postupně. A zůstala potom jenom sovětská vojska. Buď to byla sovětská vojska, nebo to byla vojska Svazu sovětských socialistických republik. A samozřejmě, když něco má být významným dnem a někde se to má psát, tak si myslím, že bychom to měli mít přesně. A z tohoto hlediska to, co navrhuje pan poslanec Mihola, se mi zdá vyhovující. A i z jeho projevu jsem pochopil, že zřejmě i tyhle všechny konsekvence promýšleli.

Takže možná, že v tomto případě bychom se i my mohli nějak více zamyslet nad tím, co je nám dnes předkládáno. A případně i nad tím, jak některé věci budeme také navrhovat či vylepšovat až poté, co si na to vymezíme nějaký čas potřebný k projednání té věci. Takže tolik ode mě. Předtím, než budeme hlasovat zřejmě o tom původním návrhu, protože tak je to i navrženo výborem, který ten návrh projednával, a potom případně v podrobné rozpravě dojde i k těm změnám, ale já jsem se snažil před tím, než to hlasování nastane, vyjádřit svůj názor k této věci. Děkuji.