Zákon o střetu zájmů

19.10.2016

Praha, 28. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 335)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:27:17 - 12:30:51:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já jen takové tři poznámky k projednávání tohoto zákona. První je prosba. Navazuji na vystoupení pana kolegy senátora Petra Víchy, a protože ten dotaz na výboru pro územní rozvoj, jak to tedy bude s uváděním stavů našich účtů, pokládal pan kolega Linhart a potom opakovaně ještě já a následně v závěrečném slově pan ministr odpověděl a my jsme se už nemohli ptát, protože ta odpověď nebyla úplně jasná, tak já bych velmi vítal, kdyby bylo možné, aby pan ministr neodpovídal nyní až v závěrečném slově, ale aby odpověděl teď, jak to tedy vlastně je, aby když to nebude jasné, tak jsme se třeba ještě jednou tady na plénu mohli zeptat, protože nás to všechny zajímá, jak to s tím uváděním finančních prostředků, které máme na těch různých účtech, je. A jak to tedy s tím § 10 je myšleno. To je moje první prosba, zdali bychom se to nemohli dozvědět hned.

Ta druhá věc, trošku rozšířím to tvrzení pana senátora Martínka, který říkal, že poslanci se budou divit, co nám sem poslali. A nějak naznačoval, že zase nepřemýšleli. Já si dovolím říci, že spousta věcí v tom zákoně je, o kterých se mi zdá, že nad nimi moc nikdo nepřemýšlel. A není od poslanců, je od toho, kdo ten zákon připravoval a od těch, co ten zákon připravovali. Takže zase buďme na ty poslance korektní, oni tam přidali jen lex Babiš a případně nějaké další drobnosti, ale většina je z úplně jiné dílny než poslanecké.

A třetí věc, a ta je hodně důležitá. Je to moje reakce na paní senátorku Baudyšovou. Takže prostřednictvím pana předsedajícího, paní senátorko, Ústava ČR je platná od roku 1993. A tam je napsáno v článku 70: "Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce." To platí od roku 1993. A pak je tam další věta: "Podrobnosti stanoví zákon." Čili jediné, co je, že nebyl ten zákon, který teď stanovil ty podrobnosti. Ale to, že lidé, jako je např. pan Babiš, by neměli vlastnit významné majetky a zároveň se ucházet o veřejné zakázky apod., to platí od roku 1993, je to napsáno v článku 70, akorát je to v jedné větě.

A my teď, protože je v této zemi pořád více a více lidí, kterým ta jedna věta nestačí, protože oni z toho nic nevyvozují, tam přece nic konkrétního není, tak co já bych nepodnikal a neucházel se o veřejné zakázky a nepřebíral dotace a nepůjčoval si jako ministr financí od bank za lepších, nebo možná stejných podmínek? Tak protože ta jedna věta díky té kultuře, ke které přispíváme množením zákonů, nestačí, tak dnes přibude spousta a spousta vět, které budou k ničemu, neboť nepoctiví to budou obcházet. A ti poctiví, jak tu naznačoval pan senátor Martínek, budou trpět...

Děkuji za pozornost.