Zákon o veřejném zdravotním pojištění

22.07.2021

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Tisk č. 114)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:12:26 - 16:18:43:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já jenom bych tady jednak možná trošičku reagoval na to, co tady říkala paní předsedkyně Horská. Dovolím si spíše několik poznámek, které se týkají možného osudu toho zákona, protože tady o tom také mluvil už pan senátor Kantor a pro to hlasování to pro některé může být důležité. V okamžiku, kdy zákon dorazil do Senátu, tak se ukázaly dvě věci, které tady už obě zazněly. Ta první je, že je tady velká skupina lidí, zhruba se jedná o půl milionu, říkal pan senátor Kraus, která se sdružena v České asociaci pro vzácná onemocnění, a paní předsedkyně Anna Arellanesová nás upozorňovala, že jim velmi záleží na tom, aby ten zákon byl projednán a tím se významně zjednodušila možnost pro tyto lidi se vzácným onemocněním získávat prostředky na léčbu. A zároveň se ukázalo, že je tady v tom zákoně problém, který se týká center duševního zdraví, jak tady popisoval pan senátor Adámek, paní senátorka Horská a také paní senátorka Šípová, který je nutné odstranit, a pan senátor Kraus, protože je ho nutné odstranit, neboť se také týká statisíců lidí, pokud jsem to pochopil. A pak jsou tady nějaké další návrhy. My jsme s panem senátorem Krausem tedy řešili, co s tím, a těmi výsledky jsou dvě akce. Ta jedna je před námi a je to ten návrh na doprovodné usnesení, které máte na stolech a ve kterém doporučujeme, žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby ten zákon poté, co jí ho vrátíme, což se pravděpodobně stane, rychle projednala, a ta druhá akce proběhla, a to byl můj dopis všem předsedům poslaneckým klubů, jehož část vám tady přečtu a nečtu ho jenom kvůli vám, ale kvůli tomu, že vím, že nás tentokrát asi tady hodně lidí poslouchá. V tom dopise upozorňuji všechny předsedy poslaneckých klubů, že my budeme, spletl jsem se tedy o den, 21. července 2021 projednávat ten návrh zákona, a je zřejmé, že s velkou pravděpodobností bude nutné v zájmu pacientů přijmout k tomuto tisku v Senátu některé zásadní pozměňovací návrhy, a zákon by tedy následně byl ve formě tzv. vratky, navrácen k opětovnému projednání do PS s doručením do PS nejpozději do konce července 2021. A teď oslovuji každého z těch předsedů poslaneckých klubů: Vážený pane předsedo, protože je zároveň v zájmu širokého spektra pacientů velmi důležité, aby zákon o veřejném zdravotním pojištění byl projednán do konce 8. volebního období Poslanecké sněmovny, dovoluji si vás požádat o vyjádření, věřím, že potvrzení, že váš poslanecký klub je připraven případnou vratku v Senátu s pozměňovacími návrhy projednat nejpozději na některé zářijové schůzi PS. A mám tady odpovědi všech poslaneckých klubů a všechny ty odpovědi jsou kladné. Zase spíše pro ty, co to sledují on-line, tak je tady odpověď KDU-ČSL: Prosím, tlumočte panu předsedovi, že podpoříme projednání, Jan Bartošek za TOP 09 ujistím, že jsme připraveni, Vlastimil Válek, Radim Fiala je připraven za poslanecký klub SPD, Hana Aulická Jírovcová je připravena za klub KSČM, Jakub Michálek za Piráty, Tomáš Jech, tajemník za STAN a pan Jaroslav Faltýnek za ANO a Zbyněk Stanjura za ODS. Já ty odpovědi předám panu ministrovi, který potom bude jednat o tom, aby mu to tedy zařadili v září, když to tedy tady všichni slíbili, a dokonce mi to takhle odpověděli. A teď se dostávám k tomu, co je před námi, tzn. je velmi pravděpodobné, že v nějaké podobě ten zákon bude schválen. A to buď tak, že budeme přehlasováni s tou vratkou, protože to přeženeme s těmi pozměňovacími návrhy, a já nevím, co je správně. Jenom na to upozorňuji ty, kteří tomu rozumí. A nebo bude přijata naše verze, protože s tou vratkou nepřeženeme. Proto prosím, jestli je to možné, aby ti, co to předkládají a ti, co tomu rozumí více než já, tak to se k tomu přiznávám, aby ve spolupráci s panem ministrem, který by to také měl posoudit, opravdu se snažili maximálně se chovat konstruktivně tak, abychom připravili takovou vratku, která bude akceptovatelná Poslaneckou sněmovnou, protože jinak to dopadne tak, že v případě center duševního zdraví by to nemuselo dopadnout. A teď tedy prosím, aby i pan ministr spolupracoval s paní zpravodajkou tak, abychom to v rámci hlasování zvládli, s tím, že samozřejmě na každém z vás je, jak bude hlasovat. Jenom jsem chtěl vědět, abychom všichni věděli, v jaké jsme situaci, že se tedy nemusíme obávat, že by to nebylo projednáno. Na druhé straně se může stát, že to bude projednáno tak, že ty naše další pozměňovací návrhy neprojdou, protože PS zůstane u své původní verzi, pokud samozřejmě tam dáme těch změn příliš nebo tam dáme takové, o kterých třeba i pan ministr nám řekne, že si myslí nebo že ví, že by v PS byly nepřijatelné. Tolik ode mě. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:25:22 - 17:26:07:

Pro jistotu a pro velkou práci, kterou odvedla paní zpravodajka, prosím ještě předtím, než ukončí projednávání tohoto bodu paní předsedající, byl jsem upozorněn legislativou, že bylo v jednom případě hlasováno o vyřazení a měla být správně užita formule ?zamítnutí?, což je to samé, ale prosím, má někdo námitku proti tomu? Všichni souhlasíte s tím, že vyřazení se rovná se zamítnutí? Není žádná námitka? Je to tak, dobře. Aby všemu bylo učiněno za dost. Děkuji vám a omlouvám se, protože já jsem zastavil legislativu, když šla říct paní zpravodajce, že má použít výraz ?zamítnutí? místo ?vyřazení?. Čili vina by byla u mě a to bych nepřežil.

Přílohy