Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - senátní návrh

27.07.2022

Praha, 27. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera, Petra Štěpánka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 270)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:31:27 - 13:33:08:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Tady kolegové, byť se dnes máme bavit o tom, jestli ten zákon budeme projednávat, už začali jeho obsah projednávat, aniž by prošel výbory. Ten zákon, ten návrh toho výpočtu je takový, že skutečně si zaslouží jednak velmi podrobné prostudování. Velmi zajímavé by bylo, kdyby třeba ministerstvo vnitra připravilo studie toho, jak by dopadala některá zastupitelstva po komunálních volbách v okamžiku, kdy by se použila tato metoda, možná, že byste někteří byli velmi překvapeni. Proto v tuto chvíli navrhuji, abychom už dál nerozebírali, jaké má ten systém výhody a nevýhody, ale abychom si vzali čas na to, aby si to všichni mohli nastudovat, podívat se na to, jak by to teoreticky mohlo dopadnout, jaké nové možnosti ten systém přináší. Zároveň jsem chtěl navrhnout, to jenom zopakuji, abychom tu lhůtu na prostudování prodloužili na 30 dní, abychom ten zákon propustili do 1. čtení, protože mi to připadá jako nejrozumnější a mnohem lepší než se bavit o tom, jaké to bude mít důsledky, když naprostá většina z nás ještě se do toho zákona, do toho obsahu a do toho výpočtu, nemohla pořádně ponořit, neboť se teprve o tom, že to bude projednáváno ve výborech, potom na plénu, bavíme. Navrhuji propustit do 1. čtení a přidávám se k návrhu prodloužení lhůty o 30 dní.