Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

14.12.2016

Praha, 3. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 6)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:12:39 - 17:14:09:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Je mi trošku líto, že paní ministryně nemůže být přítomna. Tak poprosím pana ministra, aby vyřídil ještě jednu věc. V rámci jednání o tomto zákonu jak na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, a podle mých informací to bylo zmíněno i na Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova, jsme diskutovali ještě jednu věc, kromě toho, že tam byly různé legislativně technické nedostatky, které tady citoval pan zpravodaj, tak ještě je evidentní, že těm, kterých se zákon nejvíce týká, což jsou autorizovaní inženýři a technici, a chybí ještě tzv. honorářový řád. To je věc, se kterou se počítá například v politice architektury a stavební kultury České republiky, a také je to docela dobrá pomůcka, když se např. vypisují výběrová řízení pro stanovení tzv. bezpečné ceny.

Je tam jakýsi problém, který souvisí s evropskou legislativou. Na druhé straně dle našich informací tento problém je řešitelný. My jsme se do toho v Senátu nepustili, ale byli bychom velmi rádi, kdyby paní ministryně řekněme naši velkorysost, která spočívá nakonec v návrhu, aby zákon byl schválen v podobě, ve které přišel z Poslanecké sněmovny, ocenila třeba tím, že až bude ministerstvo pro místní rozvoj opravovat legislativně technické nedostatky, tak se někdo zamyslí nad tím, jestli by tam nemohla být zapracována i možnost vypracovávání honorářového řádu. Děkuji za pozornost.