Zákon o zaměstnanosti

11.12.2019

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 156)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:39:14 - 17:40:57:

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně z Poslanecké sněmovny a dříve ze Senátu, dámy a pánové.

Já nevím, já jsem to vystoupení paní senátorky Chalánkové chápal spíše tak, že už si stěžuje na to, co tady popsal pan kolega, místopředseda Senátu, Štěch. Že dlouhodobě vláda při zvýšení minimální mzdy nemyslí na to, že by mohla připravit o pracovní místa invalidní osoby a jinak postižené osoby, protože zároveň neumožní podnikatelům, aby měli zvýšený příspěvek, který oni pobírají za to, že je zaměstnávají. A oni samozřejmě nemůžou plnohodnotně a na plný výkon pracovat, protože jsou postižení.

Já sám jsem zažil několik jednání, coby senátor, kdy to bylo skutečně tak, jak pan senátor Štěch popisoval, že zaměstnavatelé na poslední chvíli, proto, aby nemuseli vyhodit stovky tělesně postižených, prosili, tak to tady rychle předložte, dojde k navýšení toho základu, protože my jinak to neufinancujeme a budeme muset propouštět ty, kteří s tím zaměstnáním a jeho sháněním to mají nejhorší. Takže já v tomto směru jsem považoval tu kritiku paní senátorky Chalánkové za naprosto oprávněnou, jestli některé jiné věci se někoho dotkly, tak to asi třeba na diskusi může být, ale to, že vláda na ty postižené v tomto smyslu nemyslí nebo na ně myslí pozdě a potom musí přemlouvat nějakého poslance nebo poslankyni, aby to rychle předložil, to je pravda, že to dokazuje, že ta vláda nepracuje, jak by pracovat měla, že tentokrát se to týká ministerstva práce a sociálních věcí, je také pravda. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:42:49 - 17:42:57:

Spíše se hlásím s přednostním právem, jenom upozorňuji, že vláda k tomu návrhu poslaneckému zaujala neutrální stanovisko, tak to je.