Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

02.05.2019

Praha, 8. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (Tisk č. 64)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:37:12 - 16:38:32:

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se s příspěvkem, který je tak napůl faktickou poznámkou a napůl řekněme diskusním příspěvkem.

Jednak jsem chtěl všem kolegyním a kolegům, kteří rozebrali zákon o znalcích a dále zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích do detailů, poděkovat.

A druhá věc, kterou jsem chtěl tady říci a případně poprosit potom garančního zpravodaje, aby to nějak zopakoval, že všechny tři zákony, které projednáváme nyní najednou v obecné rozpravě, spolu souvisejí, a nám, kteří máme připravené nějaké pozměňovací návrhy, sám jsem zaznamenal minimálně dva, které se týkají zákona o znalcích, a dva, které se týkají zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, upozornit – a říkal to tady již pan senátor Láska - pokud v nějakém okamžiku například při prvním hlasování zamítneme zákon o znalcích, tak potom, pokud se nechceme podobat Poslanecké sněmovně při tom, co schvalovala zákony, které se týkaly obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tak bychom měli zamítnout i všechny další.

Tolik ode mne, děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:43:12 - 16:43:40:

Omlouvám se, paní předsedající velmi, ale skončila obecná rozprava, vracíme se k projednávání tisku č. 62, zákon o znalcích, kde k tomu vystupuje zpravodaj, vyjadřuje se předkladatel a následně se hlasuje a případně následuje podrobná rozprava, pokud by nedošlo k zamítnutí schválení zákona. Pojďme takto postupovat a nenuťme pana zpravodaje, aby se najednou vyjadřoval ke všem třem zákonům. Sloučená rozprava skončila.