Zákoník práce

25.04.2013

Praha, 8. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 78)

čas 14:47:01 - 14:50:10:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, protože jsme ten zákon již tady jednou probírali, neboť je senátním návrhem, tak si dovolím být stručný. Zákon, který umožňuje, aby v některých případech, kdy si to vyžadují provozní důvody nebo zvláštní povaha práce, bylo možné vícekrát řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou, byl předložen Senátem na základě požadavku zaměstnanců i zaměstnavatelů a v zákoně existuje klausule, která říká, že tato možnost bude poskytnuta zaměstnavateli pouze v případě, že se dohodne s odbory, anebo že vydá vnitřní předpis, který má přesně určený obsah.

Následně byl zákon probírán v 1., 2. a 3. čtení v Poslanecké sněmovně s tím, že výsledek jednání Poslanecké sněmovny je, že nám ho Sněmovna vrací s jedním pozměňovacím návrhem. Tento pozměňovací návrh se netýká té části zákona, kterou navrhuje Senát, ale týká se jiné části zákoníku práce – § 90 a řeší problém minimální doby přestávky mezi dvěma pracovními směnami během 24 hodin, a to takovým způsobem, aby umožnil dostatečnou dobu pro odpočinek i pracovníkům v oborech, jako je například energetika nebo zdravotnictví. Při projednávání tohoto pozměňovacího návrhu v Senátu se potom ukázalo, že tento dobře míněný návrh je v rozporu s evropskou směrnicí, k čemuž se výbor pro sociální věci a zdravotnictví Senátu postavil jediný možným způsobem, a to tím, že navrhl ve svém usnesení tento pozměňovací návrh vyloučit. Na druhé straně nyní v průběhu jednání po intenzivních konzultacích tady máme pozměňovací návrh pana kolegy Víchy, který ho, předpokládám, představí a který ten konflikt pozměňovacího návrhu z Poslanecké sněmovny s evropskou směrnicí řeší. Já jako předkladatel v tuto chvíli říkám, že jsou pro mě přijatelné oba dva pozměňovací návrhy – jak výboru, tak pana senátora Víchy. Pokud bych si mezi nimi mohl vybrat, tak bych volil pozměňovací návrh pana senátora Víchy, protože řeší další problém zákoníku práce, a to jak problém zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Čili můj výsledek úvodního vystoupení je, že prosím Senát, aby propustil jednání o tomto zákonu do podrobné rozpravy, ve které bychom potom oba dva pozměňovací návrhy představili a následně o nich hlasovali. Děkuji za pozornost.

čas 15:00:54 - 15:01:39:

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně, souhlasím se vším, co tady bylo řečeno. Dovolím si ještě pouze uvést pro přiblížení celé situace jeden příklad. Pozměňovací návrh Petra Víchy, pokud bychom ho přijali, umožní paradoxně zaměstnancům, kteří pracují v nepřetržitých provozech, mít 3 dny volna. Jinak pátek, sobota, neděle. V jiných případech to prostě možné není, protože se jim směny musí přepisovat tak, že volno nemají a mají to celé mnohem roztahanější, a rodinný život tím docela hodně trpí. Kdo z vás má někoho třeba takto zaměstnaného, tak to moc dobře ví.

Přílohy