Zákoník práce - senátní návrh

26.10.2012

Praha, 26. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 432)

čas 12:34:48 - 12:38:56:

Dobrý den, dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Já vám tady představím návrh senátního návrhu zákona, jehož spolupředkladateli kromě mě jsou i senátorka paní Jiřina Rippelová, Vítězslav Jonáš a Petr Vícha. Stručně řečeno, tento senátní návrh návrhu zákona má za cíl napravit jednu vadu, která se v novele zákoníku práce vyskytla a spočívá v tom, že pokud – i když si to zaměstnanci i zaměstnavatelé přejí, tak není možné se domluvit na řetězení pracovních smluv s tím, že v tomto návrhu zákona je tomu tak, že za zaměstnance hovoří nebo je zastupuje odborová organizace, pokud je tam přítomna, pokud ne, tak je to nahrazováno vnitřním předpisem.

Protože já předpokládám, že k zákonu bude mluvit ještě také zpravodaj, tak jenom shrnu základní poslání tohoto zákona. Ten zákon je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a byl právě z iniciativy zaměstnanců připraven. Pro zaměstnance přináší zásadní tři výhody. První je, že zaměstnanci, pokud pracují v pracovním poměru na dobu určitou, tak pobírají mnohem vyšší mzdu než zaměstnanci v pozici agenturního pracovníka, což je případ, který, pokud tento návrh zákona nepřijmeme, čeká některé zaměstnance.

Druhá věc, která s tímto zákonem souvisí, a je také výhodná pro zaměstnance, je, že pokud někdo je zaměstnán na pracovní dobu určitou, tak je rovněž i příjemcem všech benefitů, které zaměstnavatel poskytuje. A třetí věc je, že pokud je zaměstnán na dobu určitou, tak přesně ví, kde mu zaměstnanecký poměr skončí a může být i domluven na tom, kdy mu zase začne, protože tyto poměry bude možné sjednávat jenom v případech, kdy si to vyžadují buď provozní podmínky anebo kdy ta práce má zvláštní charakter. Zatímco případy agenturního pracovníka, do kterého by se někteří zaměstnanci mohli dostat v případě těchto typů práce, to znamená, že vlastně mohou být odvoláni ze dne na den.

Pokud se zeptáme na výhody, které to poskytuje zaměstnavateli, tak ty jsou celkem jasné. První je, že pokud je možné po domluvě se zaměstnancem vypisovat opakovaně pracovní doby na dobu určitou, tak to zvyšuje konkurenceschopnost zaměstnavatele, protože tím pádem je flexibilnější a je schopen lépe konkurovat jiným výrobcům. Druhá věc je, že to je samozřejmě ekonomičtější, protože zaměstnanci, kteří potom pracují v řetězení pracovních poměrů, umějí tu práci, zatímco když tam máte agenturního pracovníka, tak se může stát, že přijde a je ho potřeba zaškolit. A třetí věc – nezanedbatelná – že také to snižuje administrativní náklady. Takže tolik ode mne.

Dovoluji si na základě tohoto krátkého zdůvodnění vás zdvořile požádat, abyste propustili tento návrh návrhu zákona k projednání do výborů. Osobně navrhuji – doufám, že se shodneme se zpravodajkou na tom – aby to projednal výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

A poté si dovoluji navrhnout ještě jednu věc, aby byl tento zákon projednán ve zkrácené lhůtě 30 dnů, protože to, jak dobíhají nyní nasmlouvané pracovní smlouvy, je poměrně velký tlak na to, aby účinnost této změny v zákoníku práce vstoupila v platnost co možná nejdříve. Děkuji za pozornost.

 

čas 12:44:28 - 12:44:53:

Já v tuto chvíli vítám to, že obecně cítím souhlas s podstatou tohoto zákona. Pokud by jedinou překážkou mělo být zkrácení lhůty, tak to v žádném případě není to hlavní. To znamená, pokud necháme stávající lhůtu 60 dnů, vůbec mi to nevadí a stahuji návrh na 30 dní, ponechme 60 dní.

Přílohy