Zasedání ER (12. a 13. 12. 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání

11.12.2019

Praha, 14. schůze Senátu


Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 12. - 13. prosince 2019 (Tisk č. 164)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:20:16 - 10:26:34:

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády. Já k tomu návrhu usnesení mám několik poznámek, protože si myslím, že je vnitřně rozporuplné. Když začnu tím bodem 6, tak tam je napsáno, že považuje, pokud to přijme Senát, za vnitřně rozporuplnou pozici vlády, když říká, že je pro klimatickou transformaci, což jsou nějaká adaptační, případně mitigační opatření. Zároveň že nechce snižovat peníze na kohezní a zemědělskou politiku. Pak tady vystupovala paní kolegyně Seitlová, v podstatě v souladu s tím, co si myslím já, říkala, že i prostřednictvím kohezní a zemědělské politiky se dá realizovat klimatická transformace.

Jinými slovy, potom to není tak, že když realizuji klimatickou transformaci, že si musím vzít peníze z té kohezní nebo zemědělské politiky, protože v rámci peněz, které dávám do kohezní a zemědělské politiky, také můžu dělat mitigační nebo spíše, podle mého názoru, adaptační opatření. To znamená, tam žádný vnitřní rozpor není. Ten bod 6 nemá logiku. Je rozporuplný. Ten bod 6. Protože my tím, že budeme se jinak chovat v oblasti zemědělství, např. zvyšovat množství humusu, už mi tady pan senátor Koštial říkal, že to dokáží např. na vinicích, tak dokonce způsobujeme to, že toho uhlíku ubývá. To je zemědělská politika. Dávají se na to zemědělské dotace. My je chceme ubrat, protože chceme dělat klimatickou transformaci, která se právě dělá díky těm zemědělským dotacím, např. v oblasti vinařství. Takže to fakt nemá logiku. Ten bod 6 v tomto směru je podle mě vnitřně rozporuplný, tím, že říká, že něco je vnitřně rozporuplné, ale ono to vnitřně rozporuplné není. Takže to je jedna věc, kterou k tomu chci říci. Proto si myslím, že ten bod 6 bychom rozhodně zařazovat na naše usnesení neměli.

Teď k tomu bodu 4. My to asi nějak každý jinak čteme. Bod 4 říká: Podporuje snahu vlády o rozvoj bezemisních zdrojů energie, mj. i jaderných, to znamená, rozvoj jaderných zdrojů znamená možná výstavbu jaderných elektráren, potom také možná práci na chytrých reaktorech, možná také výzkum termojaderné fúze, kde mimochodem, to vy víte, dochází k tomu, že fúzuje helium s vodíkem a vzniká voda. A další věci. Takže chceme mj. i práci na jaderných zdrojích? Vědeckou atd.? Samozřejmě pokud to vezmu tím svým způsobem, jak se mi to hodí, a představím si, že se jedná pouze o výstavbu jaderných elektráren, tak potom můžu argumentovat jako můj předřečník. Pokud to ale vezmu tak, že to je o rozvoji jaderných zdrojů, tak tam patří i fúze. Tam patří malé jaderné reaktory, tam patří spousta jiných věcí, které se týkají jádra, různých prvků, ať těžkých nebo lehkých. V tomto smyslu má naprostou logiku usnesení. Je na každém z vás, jak si to vezmete, jak to přijmete, že vy říkáte, ale vy myslíte ty elektrárny, to si můžete myslet, ale třeba to nemyslí někdo tak, třeba to myslí šířeji. To je celé, co... Nikomu do hlavy nevidíte, takže z hlediska toho je ta čtyřka naprosto v pořádku. Jak se pořád dělají lepší a lepší lopatky na větrných elektrárnách nebo lepší a lepší solární panely, které jsou výkonnější a výkonnější, tak zrovna tak ti lidé přemýšlejí o tom, jak stavět jaderné elektrárny, aby byly co možná nejefektivnější a třeba tolik nestály apod. My to tam nechceme proč? Když je to pro nás důležité a zásadní, my se musíme nějak zabezpečit do té budoucnosti, pokud se podíváte na to z pohledu, řekněme, nějakých jednoduchých čísel, toho, co se všechno bude zavírat z hlediska uhelných elektráren, tak dnes bohužel, pokud se nechceme dostat do situace, kdy nebudeme energeticky bezpeční, tak moc jiných možností nebo já žádnou jinou možnost, než kterou navrhuje tato vláda, a to ji skoro nikdy nechválím, ale žádnou jinou možnost, než kterou navrhuje tato vláda, nevidím. Musíme už udělat nějaký krok, musíme se nějak rozhodnout. Během toho bude samozřejmě pokračovat ten další vývoj jaderných zdrojů, pak se ukáže, jestli postavíme jeden nebo dva bloky nebo že to bude všechno jinak atd. Ale zůstat sedět a nic nedělat, to si prostě nemůžeme dovolit. Už je pět minut po dvanácté. To je ta druhá poznámka, kterou k tomu mám.

Třetí je ta, že já tomu samozřejmě rozumím, je jasné, že to, že máme dneska znovu obviněného premiéra, že je s velkou pravděpodobností ve střetu zájmů nám ničemu nepřidává, na druhé straně víme to tady, pojďme to řešit pomocí evropského práva a českého práva, ale pokud se bavíme o nějaké pozici ČR, o nějaké naší společné schopnosti se postavit těm klimatickým změnám, příp. nějakým způsobem zaujmout nějakou společnou pozici z hlediska energetické soběstačnosti a bezpečnosti, tak v tomto případě já si myslím, při vší úctě k evropskému výboru, že to usnesení Raduana Nwelatiho, pana senátora Nwelatiho, je lepší, řekl bych, konstruktivnější. Já si myslím, že z hlediska toho tématu, které probíráme, toho, co je před námi, i prostě pro ČR prospěšnější, a to neříkám, že ty věci, které se týkají střetu zájmů pana premiéra, příp. dalších věcí, nejsou pravdivé. Ale tady se dnes bavíme o něčem jiném, abychom v tomto směru mohli být tentokrát trochu konstruktivnější, než obvykle býváme. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:49:24 - 10:50:36:

Já děkuji, já se omlouvám, jednak tedy souhlasím s tím, že pan senátor Hampl v závěrečném slově může mluvit meritorně, abych si u něj udělal dobré oko, poté, co řeknu věc, která se mu líbit nebude, ale myslím si, že tak je to logičtější, omlouvám se. Je tady hned několik kolegů, kteří by prioritně rádi podpořili návrh pana senátora Nwelatiho. Pokud nebude přijat, tak by hlasovali rádi pro některé body z toho usnesení VEU.

Což není možné v okamžiku, kdy první budeme hlasovat body usnesení VEU, a potom teprve návrh pana senátora Nwelatiho, protože v tom případě, například v mém, to bude tak, že je to pro mě velmi obtížné, hlasovat pro některé body usnesení VEU, kdybych chtěl prioritně podpořit pana senátora Nwelatiho.

To znamená, dovoluji si vzhledem k vývoji situace v rámci debaty navrhnout, abychom procedurálně hlasovali. Takže prvně bude pozměňovací návrh pana senátora Nwelatiho, a potom ten postup z hlediska hlasování o návrhu VEU, jak ho přednesl pan zpravodaj.

Pokud pan zpravodaj nebude souhlasit, tak prosím pana předsedajícího, aby to nechal rozhodnout hlasováním. Děkuji.