Zasedání ER 18.10.2018

17.10.2018

Praha, 18. schůze Senátu


Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. a 19. října 2018 (Tisk č. 327)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:32:10 - 09:34:07:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Já panu ministrovi blahopřeji k jeho jmenování do funkce. A co se týká toho bodu, tak já na něj mám jenom jednu otázku, a stačí mi to třeba i písemně, není potřeba na to dnes odpovídat.

Rozumím tomu, že to dnes ještě nebude úplně panu ministrovi zřejmé. V rámci vnitřní bezpečnosti, kterou se má setkání zabývat, je počítáno s tím, že by se měla vnitřní bezpečnost posilovat. A v rámci víceletého finančního rámce, jehož návrh nařízení se teď projednává, se počítá s tím, že zhruba 6,5 miliardy euro, což je nějakých

150 miliard Kč, by se věnovaly z rozpočtu EU, když to velmi zjednoduším, na posílení strategické dopravní infrastruktury, což velmi souvisí s vnitřní bezpečností i České republiky. Protože pokud dnes je něco bezpečnostním rizikem, tak je to dle mého názoru neprůjezdnost dálnice D1.

Tak se chci zeptat pana ministra, zda se počítá s tím, že bychom v rámci posílení rozpočtu a změn kapitol v rámci víceletého finančního rámce a v rámci jednání o posílení vnitřní bezpečnosti jednotlivých členských států EU nemohli počítat také s tím, že v rámci těch 150 mld. Kč, které jsou dnes ve víceletém finančním rámci počítány na to, aby se posílila vnitřní bezpečnost jednotlivých členských států EU, počítá s tím, že by pan premiér, případně pan ministr dopravy, případně další žádali o nějaké prostředky z těchto 150 mld. na to, abychom naši strategickou dopravní infrastrukturu také dotovali z těchto prostředků. Děkuji.