Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti

16.03.2011

Praha, 6. schůze v Senátu, čas 18:56:18 - 18:58:50


Praha, 6. schůze Senátu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti (Tisk EU č. K 016/08)

 

čas 18:56:18 - 18:58:50:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, velmi stručně naváži na svého kolegu. Potvrdím, že skutečně debata o prioritách České republiky k následujícímu období probíhá. Zatím mu říkáme období 2014+. Jsem rád, že jsem tady slyšel, že pan ministr prosazuje sedmileté období. My jsme v tomto směru stejného názoru. Zároveň bych chtěl říci, že většinou to bývá v českých zemích tak, a já věřím, že pan ministr bude hodně statečný, a celá vláda, že široká diskuse má snahu vést k širokému konsensu, a tím následně k velkému počtu operačních programů.

Já jsem kdysi, a byla to částečně legrace, částečně myšleno vážně, navrhoval: Dobře, zarámujme dopředu širokou diskusi počtem programů. Je to možná podivné, ale nevím, jestli něco jiného může vést k takovému cíli, o kterém tady pan ministr mluvil. Takže tolik ještě nějaký dodatečný komentář za výbor územního rozvoje, veřejné správy a životního prostředí.

Úplně na závěr si ještě jednou dovolím zdůraznit věc, která tady rovněž už byla řečena. Myslím si, že pokud se hlásíme k tomu, aby hlavním účelem dalšího plánovacího období byla konvergence – cíl konvergence, tak pokud vezmeme Českou republiku, a ona zase není až tak moc velká, jako jeden region, tak skutečně je to infrastruktura technická, zejména infrastruktura dopravní, která je hlavní disparitou vzhledem k ostatním, zejména vyspělým zemím. Pokud bychom k tomu přistoupili tímto způsobem, tak potom je evidentní, že je to právě Operační program Doprava, případně regionální operační programy, opět zaměřené na technickou infrastrukturu, které by mohly této zemi velmi pomoci. Všechny ostatní programy, byť jsou sebelépe myšleny, tak právě proto, že jsou dotovány, zejména mám na mysli měkké operační programy, řekl bych podle svých zkušeností, že jsou daleko méně efektivní. Děkuji za pozornost.

Přílohy