Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"

14.08.2019

Praha, 11. schůze Senátu


Konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:21:23 - 18:24:27:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jenom stručně pár věcí k projednávání, které předcházelo vzniku těchto dvou usnesení a které, jak si myslím, bychom tady měli vědět.

První věc je, že když jsme se bavili o konání tohoto veřejného slyšení ještě na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, tak tam návrh, aby se veřejného slyšení zúčastnili i zahraniční experti, zazněl, s tím, že bohužel vzhledem k tomu, jak celá věc chvátala, tak pokud bychom měli zachovat písemný protokol a procedurální zvyklosti, bylo by možné pozvat zahraniční experty, kteří by měli vyjadřovat vlastně stanoviska řekněme vlád nebo příslušných ministerstev jiných zemí, museli bychom to udělat jedině tak, že by byli osloveni odpovědní ministři z dotčených sousedních zemí a následně oni by museli nominovat toho kterého experta, a tak jsme se nakonec na výboru shodli, že experti ze zahraničí pozváni nebudou, což si myslím, že je do jisté míry úroveň a řekněme celou podrobnost té debaty, která potom probíhala na veřejném slyšení v Senátu, snížilo nebo minimálně nějakým způsobem omezilo. To je jedna věc, kterou jsem tady chtěl říct.

A říkám to i v souvislosti s tím, že se asi zřejmě nějak předpokládá, že pokud by česká vláda chtěla prosazovat realizaci toho projektu, tak by samozřejmě se sousedními zeměmi ještě tuto věc probírala, protože na veřejném slyšení se názory cizích sousedních zemí vlastně neobjevují.

To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct.

A druhá věc. Slovo nestranný zahraniční expert je slovní spojení, které nějakým způsobem navádí k tomu, že také mohou existovat stranní zahraniční experti. A pokud bych to používal, říkal bych nezávislý, ale pokud je tam slovo nestranný, k tomu dávám jenom tuto poznámku.

A poslední věc, která je procedurální, ale říkám ji nyní, abych už podruhé třeba nemusel vystupovat, je, že v rámci hlasování bych byl rád, a prosím o to, aby odlišný bod, o kterém mluvil pan senátor Hampl a který je součástí té části usnesení evropského výboru v bodu II čtvrtá odrážka hlasovala zvlášť. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:42:34 - 18:43:23:

Omlouvám se – teď mě pan senátor Hampl znejistil – pod nestranností si představuji něco jiného než to, že člověk zatím o té věci vůbec nic neví. Tak jsem tedy pochopil vysvětlení nestrannosti od pana senátora Hampla. Protože to, že by to začal posuzovat někdo, kdo o té věci zatím ještě nic neví, potom vůbec neznamená, že bude nestranný z toho, jak já vnímám nestrannost, čili nezávislost. Naopak to může být velmi dobrý kamarád toho či onoho a přestože o té věci nic neví, tak potom, až to začne posuzovat a se s tím seznamovat, tak se najednou zjistí, že vůbec není nestranný, jak to vnímám já. Teď jsem opravdu zmatený, co je tím myšleno a dle mého názoru prostřednictvím paní předsedající, pane senátore Hample dal jste za pravdu panu Nwelatimu. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:56:32 - 18:56:43:

Paní senátorko, prosím vás, prostřednictvím předsedající, poslouchejte mě. Paní senátorka zřejmě myslela bod římská II, odrážka 4.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:56:54 - 18:57:00:

Zvlášť by se měla hlasovat 4. odrážka v bodu římská II.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:57:02 - 18:57:07:

Ano. A druhá odrážka v bodu římská IV.