Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28.–29. června

18.07.2018

Praha, 16. schůze Senátu


Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2018 (Tisk č. 307)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:26:15 - 12:28:59:

Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jenom tři poznámky, nebo tři dotazy.

První se týká toho, že já oceňuji, že se podařilo dojednat, že nebudou povinné kvóty. A připojuji se k těm dotazům, které tady v různé podobě už zazněly, a to je otázka, čím za to zaplatíme? To znamená, jakým způsobem situace bude vyřešena. S tím, že mě by speciálně zajímalo, zda se počítá, že by se i díky tomu, že nebudou povinné kvóty, nějakým způsobem měnil ten víceletý finanční rámec, o kterém tady pan premiér také krátce mluvil.

Ta druhá věc, to je spíš nějaké ujištění, že jsem to dobře pochopil. Došlo k tomu, že reforma společného azylového systému bude učiněna poté, co bude existovat konsensus. Tak se tedy ptám, zda tomu mám rozumět tak, že s tou reformou budou muset souhlasit všichni. Jestli to takhle je, že skutečně je domluveno, že k reformě azylového systému dojde teprve tehdy, až všichni s tím plánem, s tím, co bude navrženo, budou souhlasit.

A třetí věc, ta trochu navazuje na tu první, a to je víceletý finanční rámec a nařízení, které bude dneska projednáváno na úrovni Evropské unie, i tady nakonec v Senátu, které souvisí se stanovením víceletého finančního rámce Evropské unie na roky 2021 – 2027. Já jsem se tam chtěl zeptat, jaké jsou priority vlády v této věci? To znamená, co ona by chtěla prosadit. protože pokud my dostáváme materiály, tak tam vždycky je stanovisko vlády k nějakým návrhům, které tam jsou. Ale když se někdo vyjadřuje k nějakým návrhům, tak to ještě neznamená, že tím vyjadřuje své názory a své návrhy.

To znamená, my bychom v rámci těch jednání, která povedeme např. i na výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu, velmi uvítali, pokud by tam mohl přijít zástupce vlády. A my jsme o tom už teď mluvili předběžně, který by řekl, a náš názor na to, jak by měl vypadat víceletý finanční rámec, je tento... A aby řekl, jaký je názor České republiky. A ne, aby se jenom vyjadřoval k tomu, co někdo jiný navrhuje, protože z toho potom nevyplývá, jaký je náš názor. Takže to je taková moje třetí prosba. Děkuji.