Zelená dohoda pro Evropu

30.04.2020

Praha, 21. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu (Tisk EU č. K 032/12)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:57:02 - 11:02:20:

Děkuji za slovo. Já když tady tu debatu poslouchám a většinu senátorů tady znám už delší dobu, tak si dovolím říct jeden svůj názor, a to je, že si paradoxně vůbec nemyslím, že třeba pan senátor Rabas chce nebo má zájem chránit životní prostředí více než pan senátor Nytra. Můj názor je, že to je tak, že oba dva, byť každý potom se vyjadřuje trošku jinak, má stejný zájem na tom, abychom životní prostředí pro budoucnost zachovali co možná nejlepší. Akorát dochází potom k tomu, že možná si každý z nich myslí, že by se to mělo dělat trošku jiným způsobem. Já k tomu řeknu jenom jednu věc, o které jsem přesvědčený, že je pravdivá, a to je, že základní předpoklad proto, abychom dál mohli fungovat a existovat, tak je, abychom měli svobodu rozhodování, jakou cestou půjdeme, a aby nikdo tomu druhému tu svobodu toho rozhodování neupíral. A co mám na mysli? Mám na mysli to, a mnohokrát, když se podíváte třeba do historie vědy, tak se to ukáže, že bychom si neměli myslet, a už bychom vůbec neměli říkat, že my víme, která vývojová, rozvojová či technologická cesta je správná a která naopak je slepá. Protože se často v historii ukázalo, že slepá je správná a správná je slepá. Viz použití střídavého a stejnosměrného proudu, viz telefonování s použitím toho, že propojujeme ty telefonní přístroje kabely a potom je nepropojíme kabely a tak dále a tak dále. A já proto velmi prosím, abychom právě tím, že budeme obhajovat svobodu toho rozhodování, což je základem naší existence a našeho rozvoje, jsme ani v žádných svých programových materiálech se nechovali tak, že něco budeme potlačovat nebo to omezovat, protože jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli je to drahé a vždycky to drahé bude. To tak vůbec být nemusí, protože když někdo přijde na to, že se dá štěpit jádro nějakého těžkého prvku jiným způsobem, tak najednou ta štěpná reakce bude mnohem lacinější, nedej bože, kdyby někdo nakonec přišel na to, jakým způsobem se naopak dá realizovat jaderná fúze. A já neobhajuji jádro. Já jenom říkám, že bychom fakt to měli mít na paměti a měli bychom se vystříhat toho, že když omezíme svobodné rozhodování a svobodný výzkum a svobodné podnikání, tak v tom dlouhodobém důsledku na to fakt doplatíme. To je můj obecný, obecná nějaká poznámka k tomu. A teď už jenom konkrétní věci. Proto se chci zeptat pana senátora Nytry, jestli náhodou v tom bodě 3 jeho usnesení nevypadlo slovíčko ?i?, cesty k neutralitě i prostřednictvím jaderné energetiky. Protože to i, aby tam byla ta možnost taky jako i prostřednictvím jaderné energetiky, ne jenom prostřednictvím, ale i.

Abychom ji nepotlačovali, ale neříkali, že to je jediná cesta. A tak to trochu na mě působí, to znamená pokud bych mohl, tak bych si to dovolil dát jako pozměňovací návrh, doplnit do 3 návrhu pana senátora Nytry za slovo k neutralitě "i" prostřednictvím jaderné energetiky, protože to je jedna z cest. A pak druhá věc, kde se mi zdá, když tak mě opravte, že si tady nerozumíte v bodě 2 pana senátora Nytry, kde trvá na zachování jednomyslnosti hlasování v oblasti daní. Pan senátor Láska tady řekl, že důležité je, aby se každý mohl rozhodnout. A to je přesně o tom, to usnesení. Zachování jednomyslnosti znamená, že není možné na evropské úrovni všem stanovit, jaké budou mít společné stejné daně a že si to každý může dělat, jak potřebuje a jak se mu to v rámci jeho ekonomiky zdá nejlepší a nejefektivnější. To znamená, je to naopak. Kdybychom netrvali na zachování jednomyslnosti, potom by většina v Evropě mohla té menšině říci, jak co bude zdaněno. A to my nechceme, my chceme zachování té různosti, to je smysl toho usnesení, pokud jsem to já dobře pochopil, toho bodu 2. Takže tolik ode mě k základním věcem, protože já znovu opakuji a už nebudu zdržovat, ale to řeknu, já mám pocit, že tady odleva doprava jako jsme velcí zastánci svobody, ale svoboda není jen o tom, že někam můžu jít a něco můžu říkat, ale také o tom, že nechám lidi, kteří přemýšlí o dalším technologickém vývoji, přemýšlet v tom směru, ve kterém chtějí přemýšlet. A neříkám jim jako politik, který směr je správně a který není. A ukončím to tím, že upozorňuji, že většina solárních panelů se vyrábí v Číně. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:06:34 - 11:07:13:

Vždycky trvá, než mě zapnou. Nevím, jestli by nebylo lepší, kdybychom se zapínali sami, ale to je vedle. Já jsem jenom chtěl rychle reagovat na pana senátora Hampla v tom, že jako samozřejmě teoreticky má pravdu, ale prakticky to vždy fungovalo a bude fungovat tak, že pokud omezíme direktivně a politicky nějaké průmyslové odvětví, tak implicitně omezujeme i výzkum v tom odvětví, nikdy to jinak nebylo. Nelžeme si tady, takhle to je, tečka.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:09:07 - 11:09:31:

Zase jenom velmi krátce. Ta moje reakce na tu jednomyslnost hlasování byla reakce na to, na vystoupení pana senátora Lásky, možná jsem to nepochopil, jak to myslel. Já jsem to pochopil tak, že on spíše je pro to, aby se státy mohly rozhodovat samostatně, ale možná to bylo špatné ode mne pochopení. To je jedna věc. A to je asi všechno, děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:27:42 - 11:28:22:

Já jenom si dovolím doplnit, že, si myslím, že potom asi pan navrhovatel Nytra by měl poté, co skončíme to hlasování o tom usnesení VEU, ještě říci, na kterých bodech trvá, aby byly hlasovány z toho jeho konkurenčního nebo doplňujícího usnesení, protože ty body některé se nevylučují, to znamená, navrhuji, aby potom pan senátor Nytra řekl, o kterých dalších bodech chce ještě hlasovat. Některé budou samozřejmě nehlasovatelné, abychom to tím doplnili, pak by se to muselo nějak kompilovat. Moc jiný nápad, jak to udělat, mě nenapadá.