ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ

10.10.2013

Praha, 14. schůze Senátu


Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (Tisk č. 184)

čas 14:04:46 - 14:05:18:

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére v demisi, vážené kolegyně, kolegové, nebudu navrhovat žádné změny pozměňovacích návrhů. Pouze k nim přednesu jakési stanovisko, které vyplývá z diskuse a z poznatků, které jsem mohl nashromáždit během 24 hodin, které jsme měli k prostudování pozměňovacích návrhů a získání, řekněme, nějakých informací ...

čas 14:05:22 - 14:05:29:

Můžu mluvit i jako předseda klubu, pokud je to nutné. Podrobná rozprava pokračuje. Vyjadřuji se k pozměňovacím návrhům.

čas 14:05:39 - 14:05:43:

Dobře. Dovolím si promluvit jako předseda klubu, protože tady pan předseda Kubera není...

čas 14:05:46 - 14:10:07:

Ano, jsem. Ale přesto budu vaši poznámku respektovat, takže budu maximálně stručný.

Za nejvíce problematický považuji pozměňovací návrh hospodářského výboru, a to z toho důvodu, že sice je pravdou to, že pozměňovací návrh hospodářského výboru skutečně vrací zdanění investičních fondů do podoby před podáním zákona o změně daňových zákonů. Jinými slovy, na první pohled by se mohlo zdát, že vrací celou situaci do podoby, jak vypadala před rokem či dvěma.

Ale není to úplně pravda. Z toho důvodu, že během této doby – myslím, že to byl srpen 2013 – byl změněn zákon o investičních fondech, který zásadním způsobem změnil množinu společností, právnických osob, které mohou zakládat investiční fondy a změnil ji v tom smyslu, že ji velmi rozšířil. To znamená, pravidla, která platila a ke kterým se chce svým návrhem hospodářský výbor vrátit, nyní budou více použitelná a šířeji použitelná pro více právnických osob, což tu díru v zákoně, která umožňuje právnickým osobám tím, že si založí svůj investiční fond anebo tím, že získají více než 10 % v nějakém investičním fondu, se vyhnout 19procentnímu zdanění; a dostat se na 5procentní zdanění – se velmi zvyšuje.

Zdůrazňuji to tady proto, že do jisté míry se VHZD chová v tomto případě nelogicky. Vzhledem k tomu, jak jsme se zachovali; jako Senát, ne jako klub ODS, ale jako Senát v době asi před měsícem, kdy jsme právě kvůli tomu, že by mohlo dojít k úniku výběru daní, zamítli tento zákon, abychom mohli opravit investiční fondy. A dneska odmítáme vládní návrh zákona, který – podle mého názoru – důkladně a důsledně opravu dělá, ale chceme tam vrátit zase možnost – pro některé právnické osoby, abychom nepřiměřenou a nekorektní daňovou optimalizaci mohli dělat.

Jestli má být argumentem to, že tak máme udělat, protože kdysi ministr financí Fischer v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně neřekl, že to takhle je špatně anebo se vyjádřil k tomuto návrhu neutrálně, tak to považuji za docela slabý argument. Myslím, že by nás mělo zajímat to, zda dojde nebo nedojde k 2miliardovému či vícemiliardovému daňovému úniku.

To je mé vyjádření k návrhu hospodářského výboru. Já jsem chtěl požádat znovu – vážené senátorky a senátory, aby se nad tímto pozměňovacím návrhem zamysleli.

Abych byl korektní, tak nakonec řeknu ještě jednu věc. A to, že je pravdou, že pokud vláda, která bude zvolená resp. jmenována po ukončených volbách do Poslanecké sněmovny, pokud se vláda okamžitě znovu tímto zákonem začne zabývat, tak si myslím, že může velmi dobře zabránit tomu, aby některé společnosti účelově přes své investiční fondy potom hospodařily tak, aby došlo k daňovým únikům nebo k daňové optimalizaci, která do jisté míry snižuje daň z 19 na 6 procent.

Ale je to zbytečné riziko, kterému se přijetím pozměňovacího návrhu vystavíme. To je v tuhle chvíli ode mne všechno k hlavnímu pozměňovacímu návrhu.

U ostatních si myslím, že nesplňují – dle mého názoru – měřítko neodkladnosti, neboť souvisí s jinými věcmi, než ty, které mají být v rámci zákonných opatření projednávány.

Děkuji za pozornost a děkuji za pochopení.

Přílohy