Zpráva NKÚ za rok 2014

13.05.2015

Praha, 8. schůze Senátu


Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014 (Tisk č. 46)

čas 14:22:50 - 14:28:15:

Vážený pane předsedající, vážený pane prezidente, vážené kolegyně, kolegové. Já také naváži na své předřečníky a následně položím panu prezidentovi dva, možná tři dotazy.

První věc, kterou já bych chtěl akcentovat, že NKÚ provedl kontrolu nad využitím zhruba 156 miliard korun, s tím, že potom ještě řekněme, nějakým způsobem jiným, spíše statistickým a přehledovým, kontroloval ještě, řekněme, toky dalších prostředků, ale z hlediska toho, jak jsem tu zprávu četl, tak 156 miliard tam kontroloval skutečně využití.

Pochybení dle názoru NKÚ, což se potom dál ověřuje, nalezl v případě, řekněme, z hlediska porušení rozpočtové kázně u, řekněme, 1,2 miliardy korun, což je hrozivé číslo. Na druhé straně to není ani jedno procento. Není to ani celé jedno procento. Abychom zase vždycky, když si o sobě říkáme, jak fungujeme, nebo nefungujeme, to viděli i v těch relativních číslech. Takže to je moje první poznámka.

Druhá poznámka je, že bylo provedeno čtyřicet kontrolních akcí a bylo kontrolováno dle údajů 239 tzv. kontrolovaných osob. Já jsem se možná, pane prezidente, nesprávně díval, když tak mě prosím potom opravte, já jsem nikde v té zprávě ten seznam těch kontrolovaných osob nenašel, tak se chci zeptat, jestli je někde k dispozici a zejména mě potom zajímá, kolik procent z těch kontrolovaných osob byly obce. Kolik jste si vy sami vybrali ke kontrole obce, myslím tím dotace, které byly poskytnuty obcím. Myslím tím státní či jiné dotace, které už dneska samozřejmě kontrolovat můžete. Takže jestli tuto otázku můžete zodpovědět. Vy asi trochu tušíte, kam mířím, protože jeden ze závěrů, který je uveden ve zprávě, je napsáno, že rok 2014 také pro NKÚ byl rokem naděje. Když jsem tedy hledal, co je tou nadějí, tak jste tam napsali, že naději vidíte v tom, že budete moci kontrolovat všechny veřejné prostředky, tím pádem i prostředky obcí.

Já si myslím, že obecně mít ambici kontrolovat všechny veřejné prostředky je určitě správné. Na druhé straně nikde v té zprávě se nepíše, že byste počítali s nějakým razantním navýšením kontrolních orgánů, případně nějakým jejich proškolením; a upozorňuji, že pokud jste zkontrolovali v roce 2014 239 osob, tak pokud máme obcí více než šest tisíc, tak pokud šest tisíc vydělíme 239, tak nám vyjde číslo 25. To znamená, že při této frekvenci kontrol, pokud byste se v budoucnu soustředili pouze na obce, tak byste jednu obec byli schopni zkontrolovat jednou za 25 let.

To znamená, ptám se, jestli to takto je myšleno, jestli myslíte, že bez nějakých dalších základních strukturálních změn fungování NKÚ, má vůbec smysl, aby chtěl NKÚ kontrolovat obce. Zde upozorním ještě na jedno statistické číslo – mezi těmi více než šesti tisíci obcemi v ČR je zhruba pět tisíc tak malých, že hospodaří dohromady s rozpočtem asi v hodnotě desíti miliard korun. Pět tisíc obcí, v hodnotě deset miliard korun, což je méně, než je rozpočet Ministerstva kultury. Tak opět se zase ptám, jestli skutečně je efektivní, účelné a hospodárné, takovým to způsobem rozmělnit ty dopady kontrol NKÚ, které jsou tak významné, jak tady předtím moji předřečníci říkali, protože jediné a na tom si trvám, co by se stalo v okamžiku, kdy byste vy měli možnost kontrolovat ty obce, že byste je museli kontrolovat. Zřejmě by tam muselo být nějaké rovnoměrné zastoupení z hlediska počtu kontrolovaných subjektů a v tom okamžiku by se nestalo nic jiného, než to, že ty subjekty, které daleko více potřebují to, abyste je kontrolovali, budou kontrolovány méně.

To je jediný důsledek toho, pokud bez strukturální změny fungování NKÚ, vzniknout v okamžiku, když bude prosazen zákon NKÚ a změna ústavního zákona. A já půjdu ještě dál.

Můj názor je ten, že ti, co dneska prosazují to, aby v nezměněné struktuře NKÚ mohl kontrolovat i malé obce a případně dělal i přezkumy hospodaření obcí, nesledují nic jiného než to, aby váš dopad a vaše síla a schopnosti kontrolovat ty instituce, které to skutečně potřebují, oslabila.

Děkuji za pozornost.

Přílohy