Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

19.11.2020

Praha, 2. schůze Senátu


(Tisk č. 280)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:54:32 - 12:55:10:

Dobrý den, paní předsedkyně, také děkuji za ty informace a podklady, které jsme obdrželi. Já mám ještě také jeden doplňující dotaz. Jestli jste se zabývali podobně, byť to není úplně vaší náplní práce, tím, jak to vypadá s dlouhodobou udržitelností veřejných financí Evropské unie... Tzn. jinými slovy tím subjektem, na kterém jsme bytostně závislí. Případně když ne Evropskou unií, tak těmi nejdůležitějšími zeměmi, které diktují to, jak to v Evropské unii hospodářsky bude do budoucna vypadat. Děkuji.