Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

22.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie (Tisk EU č. K 058/09)

čas 18:29:09 - 18:32:29:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, já se omlouvám, že jsem tahle nelogicky reagoval, ale já k tomu, co přijal náš výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí budu dodávat potom nějaké své názory, a abych byl korektní, tak jsem to nechtěl říkat jenom jako zpravodaj, ale jako standardní vystupující.

Takže první věc, kterou řeknu, je, že náš výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu se zabýval také materiálem, přijal usnesení, a byť to tady nebylo zmíněno, tak když vás nikdo nepochválí, tak se musíte pochválit sami, tak to dopadlo tak, že naše usnesení bylo z velké části do stanoviska výboru pro evropské záležitosti zapracováno. To znamená, že zřejmě bylo přijato kladně a já za to děkuji.

Teď si dovolím pár osobních poznámek k tomu materiálu a navážu na to, co tady říkal pan kolega Krejča. Ta zpráva se jmenuje krásně, my bychom se to měli naučit, Evropská unie, i když se jí něco nepovede, tak to vždycky nazve tak, aby to vypadalo, že se to povedlo. Protože ten název je Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů. Pokud to chceme nechat, tak by tam bylo "o pokroku nevystřízlivění z oblasti". Tak by to bylo správně. Pokud jste někdo měli čas, tak celá ta zpráva vlastně nepřímo přiznává selhání EU a evropské politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie. A pokud se soustředíte na tučné věty, tak tam naleznete, že vlastně je potřeba celou politiku obnovitelných zdrojů reformovat.

A ta reforma má proběhnout ve čtyřech částech. Jedna ta část se týká tzv. prvku, který se nazývá silný růst. Jinými slovy silný růst byl moc silný. Druhá část se týká kontroly nákladů. To znamená jinými slovy - kontrola nákladů se nedaří. Není to jenom typickým jevem pro Českou republiku, s kontrolou nákladů mají problémy i jiné země Evropské unie.

Další část se nazývá Integrace trhu. Rovněž integrace trhu se nedaří. Jsou různé typy obnovitelných zdrojů energie, různě podporovány, což způsobuje animozity a velké problémy nejen v České republice, ale zase v celé Evropské unii.

A poslední je Evropský rozměr, což je zase veliký problém, protože se nám stává, že když se soustředíme pouze na obnovitelné zdroje a výrobu energie z obnovitelných zdrojů pouze na Evropu, tak potom nám samozřejmě ta zahraniční konkurence, která si tak přísná pravidla nevezme, utíká. Tak tohle všechno vlastně ta Evropská komise v té zprávě přiznává, přesto se ta zpráva nazývá Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Takže jsem považoval za nutné toto tady uvést na pravou míru. A myslím si, že přijaté nebo navrhované usnesení, které také doporučuji podpořit, ještě velmi mírně reaguje na ty skutečnosti uvedené v té zprávě. Děkuji za pozornost.

Přílohy