Zpráva o živ. prostředí ČR 2013

18.03.2015

Praha, 7. schůze Senátu


Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 (Tisk č. 3)

čas 14:42:28 - 14:45:58:

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já mám tři věci. S tou první mě předešel už pan kolega, pan senátor Tesařík, také jsem se chtěl zeptat, zda bychom nemohli dostávat zprávu o životním prostředí za rok 2013 trošku dříve než po roce, s tím, že jenom k tomu přidávám, zda třeba i ten požadavek, který tady vznesl na doplnění tohoto usnesení paní kolegyně, senátorka Syková, naopak nemůže způsobit, že ještě ta zpráva bude pozdější. Takže to k tomu, co říkal pan kolega Tesařík, ještě přidávám k tomu dotazu, zda prostě další rozšiřování této zprávy neohrozí její aktuálnost, ještě více než je tomu dneska.

Druhá věc je taky technického rázu, ale myslím si, že je také potřeba ji tady říci. V tom návrhu paní kolegyně Sykové, který vlastně rozšiřuje to usnesení VUZP, se doporučuje, aby v příští zprávě o životním prostředí byly zahrnuty údaje o míře znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi pocházejícími z těžké nákladní dopravy, a informace, jaká byla za tímto účelem prováděna měření. Ono to tak myšleno není, ale tak je to napsáno, tak to vypadá, jako kdyby každá ultrajemná částice nesla v sobě informaci dopravní značky toho nákladního automobilu, který emitoval tu částici. To znamená, spíš asi je myšleno, není to myšleno tak, že by ultrajemné částice byly potom rozdělovány na ty, co byly emitovány nákladními automobily, a na ty, co nebyly emitovány. Takže spíš doporučuji zvážit, prostřednictvím pana předsedajícího, paní navrhovatelce, jestli by tam třeba nemohlo být slovo ?zejména? – zejména částicemi, které pocházejí atd., abychom prostě nějakým způsobem v tomto směru si nemysleli, že je možné nějakým speciálním způsobem identifikovat ty částice, které emitují nákladní automobily.

Třetí věc, docela rád se připojuji k tomu, co tady, myslím, říkal pan kolega Martínek, a to je, že skutečně také já jako člen rady Státního fondu životního prostředí registruji zlepšený přístup a aktivnější, flexibilnější přístup ministerstva, úředníků ministerstva, k vyřizování různých žádostí a reakce na různé stížnosti nebo nedorozumění nebo prodlení, která bohužel při administraci těch žádostí vznikají, protože ta administrace je velmi komplikovaná.

Pak si dovolím ještě jednu věc se zeptat, i když to úplně k tomu bodu nepatří, a to je, jestli neuvažuje ministerstvo nebo pan ministr o tom, že by byl zrušen Řídící výbor Operačního programu Životního prostředí, protože je to stejně orgán, který se schází 1x za nějakou poměrně dlouhou dobu. Těch problémů a těch věcí, které má k projednání, těch návrhů atd., je takové obrovské množství, že nevěřím, že někdo z členů řídícího výboru je schopen všechny ty žádosti prostudovat, posoudit, zda byly správně vyhodnoceny a následně se, řekněme, kompetentně vyjádřit k tomu, jestli tak, jak je to navrženo, je to správně, nebo není správně, ale že spíš ten výbor slouží k tomu, aby byl jakýmsi alibi toho, že potom někdo nějak rozhodne.

Děkuji za pozornost.

Přílohy