Zpráva o životním prostředí České republiky 2016

15.02.2018

Praha, 12. schůze Senátu


(Tisk č. 217)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:31:43 - 15:33:05:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, budu hovořit krátce. Ale jednu věc tady musím říci, protože je to docela důležité.

Přestože zpráva o stavu životního prostředí je za rok 2016, je tam spousta poměrně klíčových údajů, jako je například konečná celková spotřeba energie České republiky apod. za rok 2015, což je naprostá katastrofa a velmi odvážná jsou pak následná tvrzení, že např. hodnota HDP na jednotku energie atd. se snížila, když my hodnotu celkové spotřeby energie za rok 2016 v předložené zprávě nemáme. To znamená, jestli už pracujeme s takovým zpožděním, klidně bych doporučoval počkat ještě na tato čísla a předávat zprávu za rok 2016 ještě později. Ale, proboha, ať tam jsou čísla, jako je například konečná spotřeba energie ze zdrojů, způsob vytápění bytů v daném roce atd. To všechno tam chybí, tam je rok 2015. A přestože to chybí, jsou tam vyvozovány závěry, které jakoby počítají s tím, že tyto hodnoty známe, čemuž tedy už vůbec nerozumím. Děkuji za pozornost.