Prosby

22.12.2021

Předpokládám, že většinu z nás bude před Štědrým dnem tradičně do poslední chvíle svírat předvánoční shon a s ním spojené starosti, abychom na Vánoce všechno stihli, připravili, uklidili, nakoupili a udělali tak, abychom vánoční svátky mohli prožít v klidu a pohodě.


Letošní rok je však stejně jako ten loňský poněkud komplikovaný a kromě jiného to znamená, že větší část lidí než je obvyklé, bude o vánočních svátcích v nemocnicích, protože tam pracují nebo protože jsou tam jako nemocní hospitalizováni.

Myslím, že je dobré, abychom na to ani o vánočních svátcích nezapomněli a abychom, jak všechny nemocné tak také sestřičky a lékaře alespoň v duchu nebo, pokud můžeme, třeba i osobním povzbuzením nebo přáním či poděkováním podpořili.

Zároveň prosím také nezapomínejme, že si můžeme všichni navzájem pomoci také tím, že se na sebe budeme více usmívat a vycházet si vstříc, neboť tím přispějeme k tomu, aby duch vánoční pohody postupně vytlačil například spěchem vyvolanou nepohodu nebo někdy náladu kazící nepřejícnost.

Přeji nám krásné a zdravé vysočinské Vánoce a moc prosím, abychom pasivně nežili v očekávání věcí příštích, nýbrž abychom ty dobré věci aktivně do svého života i životů ostatních přinášeli.

Přílohy