Půjčky

01.10.2020

Blíží se podzim a to je pro Kraj Vysočina nejvyšší čas začít s přípravou rozpočtu na rok 2021. Nebude to tentokrát vůbec jednoduché. Vývoj situace, v které se nacházíme, je obtížně předvídatelný.


Jisté však je, že ekonomika ke konci roku 2020 a stejně tomu bude zřejmě i v roce 2020, bude mít nižší výkonnost, ne ž tomu bylo v několika letech předchozích.

Nižší výkonnost ekonomiky se projeví v nižších daňových příjmech státu, krajů a obcí, tedy dohromady v nižších příjmech veřejných rozpočtů. Máme na Vysočině štěstí, že jsme na tuto situaci alespoň částečně připraveni. Dlouhodobě totiž na Kraji Vysočina ukládáme přebytky hospodaření do Fondu strategických rezerv, abychom je následně čerpali na spolufinancování projektů nebo právě ve chvílích, kdy výkonnost ekonomiky zeslábne.

Bude již na nově zvoleném zastupitelstvu, aby situaci, co možná nejdříve po svém zvolení realisticky vyhodnotilo a schválilo rozpočet, který zajistí nejen provozní fungování Kraje Vysočina a jeho organizací, ale i realizaci potřebných investic zejména v oblasti dopravní, zdravotní, sociální a například také vodohospodářské infrastruktury.

Samozřejmě, když peníze chybí, je možné si také půjčit. Osobně jsem však přesvědčen, že pokud chceme znovu nastartovat hospodářský růst i realizací investičních akcí, bylo by nejefektivnější, kdyby na významné a potřebné krajské infrastrukturní akce přispěl stát krajům ze svého rozpočtu a to i za cenu, kdyby si právě stát musel půjčit. Hlavní důvody tohoto mého přesvědčení jsou dva. Tím prvním důvodem je, že v podstatě všechny kraje mají důležité investiční akce již připraveny a jejich potřebnost je dostatečně vydiskutovaná. Tedy odpadá vypisování programů, dotačních titulů apod. Tím druhým důvodem je potom skutečnost, že stát si je schopen půjčit za lepších podmínek než kraje.

Byť si uvědomuji, že tento můj názor se asi centrální vládě nebude líbit (a asi by bylo jedno, kdo zrovna vládne), považuji ho za aplikovatelný a jeho uplatnění by vedlo k efektivní a rychlé realizaci potřebných investičních akcí.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy