Radek Černý: To kyselo je moc kyselý! Ten bramborák je moc bramborovej!

17.04.2013

Občas na svém webu zveřejňuji i články svých kolegů. Tentokrát si Vám k přečtení dovoluji nabídnout článek svého kolegy krajského zastupitele za ODS Radka Černého.


Nevidím to ČERNĚ - sloupky v časopisu NOVINKY 2013

Radek Černý: To kyselo je moc kyselý! Ten bramborák je moc bramborovej!

Takhle pokřikoval nespokojený Trautenberk na Anče, Kubu i hajného ve známém večerníčku Krkonošské pohádky. Ten kontrolní výbor bychtěl kontrolovat! Zděsili se socialisti a komunisti vládnoucí v Kraji Vysočina. O co jde?

V minulém roce proběhla veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Byla zjištěna závažná porušení povinností příjemce veřejných prostředků. Například se faktury za měření hlukových zátěží proplácely několik týdnů před samotným vyhotovením objednaného díla, ve výběrových řízeních byly vybrány nabídky s vyšší cenou, než nabídky, které měly být dle pravidel posouzeny jako nejvhodnější a podobně.

Dobře - chybovat je lidské. Každý může udělat chybu a kdo ne, ať hodí kamenem. Důležité je, aby se sjednala náprava a zavedla opatření k vyloučení obdobných selhání. Proto kontrolní výbor Rady Kraje Vysočina požádal zastupitelstvo, v souladu s platnou legislativou, o pověření k provedení kontroly postupu při odstraňování pochybení zjištěných kontrolou. Na druhém letošním zasedání o tom zastupitelé rozhodli. Výsledek: Zamítnuto! Proti – kompletní vládnoucí většina socialistů a komunistů. Pro – všichni ostatní. Nic se kontrolovat nebude!

Co k tomu dodat. Myslím, že když kontrolní výbor složený ze zástupců všech politických stran nesmí kontrolovat, tak je prakticky stejně platný jako náš slavný legislativní výbor. Úplně k ničemu. Rozdíly tu ale jsou. Kontrolní výbor musí být zřízen ze zákona a jeho předseda nemá placenou funkci s kanceláří. Legislativní výbor být nemusí a byl stejně jako placený úřad pro jeho předsedu vytvořen uměle, jako součást odměny komunistickým funkcionářům za jejich podporu. Realita vysočinských luhů a hájů je taková, že socialisti neomezeně vládnou, komunisti za to kasírují a občané to platí. Bohužel ani tady neplatí doporučení moudrého Lucia Senecy:„I to co nezakazuje zákon, může zakázat stud.“

Ať Vás život nebolí.

MUDr. Radek Černý
člen krajského zastupitelstva
www.radekcerny.cz


Přílohy