Schopným ženám v politice fandím, říká senátor Vystrčil

26.10.2011

V minulých dnech dorazila do e-mailové schránky senátora Miloše Vystrčila žádost o zodpovězení několika otázek. Odesílatelem dotazníku byla společnost Fórum 50 %, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve veřejném životě (více o společnosti najdete na http://padesatprocent.cz/. Odpovědi pana senátora týkající se současného zastoupení žen v české politice přikládáme v plném znění.


Považujete zastoupení žen v politice za téma pro českou politickou scénu významné, nebo za okrajovou záležitost? Proč?
Považuji ho za téma nepříliš významné, ale mediálně zajímavé.

Jaký je Váš názor na současné zastoupení žen a mužů v české politice?
S ženami v politice mám v naprosté většině velmi dobré zkušenosti. Jsem přesvědčený, že by byly dobré, kdyby se o politickou kariéru více zajímaly. Na druhou stranu si také uvědomuji jejich nezastupitelnou roli matek a zpravidla vůdčích rodinných osobností.

Existuje podle Vás nějaký ideální stav účasti žen v politice? Jaký by podle Vás byl?
Stejně jako nevím, jaký by byl ideální počet mužů – učitelů ve školství, neumím ani říci, jaký by byl ideální počet žen v politice. Myslím, že v obou případech by větší počet mohl být kvalitativním přínosem. Ale zásadně by záleželo právě na kvalitě příchozích.

Ovlivňuje podle Vás současné menší percentuální zastoupení žen nějak výslednou podobu politiky?
To se velmi obtížně odhaduje. Vždy záleží na tom, zda se jedná o kvalitní političky. Obecně jsem avizoval, že ženám, které mají zájem se v politice prosadit a disponují potřebnými schopnostmi, rozhodně fandím.

Myslíte si, že by větší zastoupení žen mohlo nějak ovlivnit podobu politické scény? Pokud ano, v čem? Mělo by to podle Vašeho názoru nějaký dopad i na českou společnost?
Z této otázky jsem trochu rozpačitý. Připadá mi velmi podobná té předchozí. Pokud ale politiku vnímáte jako „starost“ o věci veřejné, potom mám pocit, že je v politice žen stejně jako mužů.
Pokud se ptáte na politickou scénu jako na scénu složenou z profesionálních politiků, je samozřejmé, že počet žen ve skupině ovlivňuje její vlastnosti. Někdy pozitivně, někdy negativně. To opět záleží na jejich vlastnostech a kvalitě.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít?
Obecně nejsem pro zavádění kvót. Rozhodovat by měl zájem, kvalita a samozřejmě hlavně voliči.

Některé politické strany si kvóty stanovily dobrovolně, ale nedaří se jim je vždy naplňovat. Navrhoval byste nějaká jiná opatření?
Popravdě nevím, co máte na mysli. Rozhodně však nejsem například pro to, aby muži – učitelé byli placeni více než ženy – učitelky. Jsem pro rovný přístup. Obdobný názor mám i na působení mužů a žen v politice.

Myslíte si, že jsou i jiné cesty ke zvýšení participace žen v politice? Jaké? Upřednostňujete některou Vy osobně?
Hlavní cestou je zvýšení zájmu žen o svoji aktivní roli v politice.

Přílohy