Selský rozum

30.09.2016

Více než před rokem jsme v Senátu diskutovali zákon o hospodaření energií. Debata byla tvrdá.


Nakonec jsme se domluvili se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu na kompromisu. Ministerstvo slíbilo, že připraví vyhlášku, která osvobodí obyvatele centrálně vytápěných bytových domů od povinnosti instalovat měřiče tepla do každého bytu, pokud se to obyvatelům z hlediska uspořeného tepla nevyplatí.

 

Rok se sešel s rokem a po opakovaných připomínkách to vypadá, že nakonec vyhláška, která osvobodí centrálně vytápěné bytové domy s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi od povinnosti instalovat měřiče tepla v každém bytě, bude na konci roku vydána.

 

Článek jsem nazval selský rozum proto, že pokud si představíme bazén s teplou vodou s dobře izolovanými vnějšími stěnami, který chceme vytápět například na teplotu vody 22 stupňů Celsia, tak je nám asi všem jasné, že stačí měřit teplotu vody na vstupu a výstupu a možná pro kontrolu ještě střídavě na některých místech. Ano, mohl by se objevit „blázen“, který by si v zimě otevřel okno a větral a větral a větral. Ale to by potom znamenalo se pustit do regulace například maximální konstrukční rychlosti vozidel, četnosti používání výtahů atd.

 

„Používala bych selský rozum,“ odpověděla mi naše velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi na moji otázku, jak se máme chovat k uprchlíkům a jakou máme dělat zahraniční politiku.

 

My dnes máme možnost jít zanedlouho volit a máme selský rozum, tak obojího využijme.

 

Miloš Vystrčil (ODS)
Zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Přílohy