Senát zkrotil „tygra“ Kalouska

28.12.2012

Předmětem rozsáhlé diskuze v Senátu se stala novela zákona o rozpočtových pravidlech, která je dle slov ministra financí Miroslava Kalouska „nezbytná pro to, aby se projekt státní pokladny pohyboval v platném právním řádu.“


Novelu, kterou Poslanecká sněmovna postoupila 4. října 2012 Senátu, dostal na starosti k projednání Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Zpravodajem výboru byl určen senátor Miloš Vystrčil.

O tři týdny později na 26. schůzi Senátu výbor doporučil projednávaný návrh vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které Senát následně schválil. „Chci být transparentní a říci, jaké stanovisko zaujmu v Poslanecké sněmovně. Pokud by byl schválen pouze pozměňovací návrh, že u nemocnic to nebudou tři roky, ale pět let a byl by to jediný pozměňovací návrh, tak posmutním, ale doporučím sněmovně, aby hlasovala pro senátní návrh. Bude-li tam nějaký další pozměňovací návrh, budu bojovat jako tygr, aby to bylo schváleno ve sněmovní verzi,“ zareagoval na půdě Senátu ministr Kalousek.

Pozměněný návrh se k projednání dostal v Poslanecké sněmovně na předvánoční 49. schůzi v úterý 18. prosince 2012, na níž senátor Vystrčil vysvětlil stanovisko Senátu:

„Zákon obsahuje ustanovení, které by, pokud by byl přijat v podobě navržené navrhovatelem, způsobilo, že u všech oprav, nákupů a dalších věcí nad tři tisíce korun by hasiči, policisté, ministerstva museli před tím, než tento nákup či opravu udělají, toto nahlásit Ministerstvu financí. To je v podstatě obsah bodu jedna pozměňovacího návrhu.

Obsah bodu dvě a tři spočívá v tom, aby se Česká národní banka starala především o stabilitu měny a nestarala se o to, jakým způsobem jsou z hlediska bankovních služeb obslouženy různé veřejnoprávní instituce, jako jsou například města a kraje.

Třetí věc, kterou tady navrhujeme, je, aby příspěvkové organizace státu mohly v rámci převodu svých účtů na ČNB čerpat dobu pětiletou.

To jsou tři pozměňovací návrhy Senátu, které dle mého názoru skutečně návrh zákona, který jinak byl Senátem kvitován, zkvalitňují a které, pokud vy ten zákon v podobě přijetí senátních návrhů schválíte, umožní, aby zákon fungoval kvalitněji.

Na konec svého vystoupení si dovolím upozornit, že v Senátu byly tyto pozměňovací návrhy přijaty napříč politickým spektrem a všechny strany, které v Senátu mají své zástupce, včetně nezávislých senátorů, ho většinově podpořily. Dovoluji si vás tedy požádat, abyste toto v Poslanecké sněmovně respektovali, a zároveň vám budu vděčen, pokud tak učiníte.“ (celý projev senátora Miloše Vystrčila naleznete ZDE)

I ministr financí Kalousek reagoval již smířlivěji: „Říkám zcela otevřeně, že návrhy, které Senát předkládá jako pozměňující, mě nenaplňují štěstím a vnitřním uspokojením, nicméně tato norma je pro mě natolik důležitá, že nemíním riskovat kvorum 101, nemíním riskovat, že by tento zákon nemusel projít. Proto si vám dovoluji doporučit, abychom přijali tento zákon ve znění navrženém Senátem.“

Výsledek hlasování? Ze 147 přihlášených hlasovalo pro 97, proti 6. Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o rozpočtových pravidlech ve znění schváleném Senátem.

Přílohy