Skrytá úlitba komunistům

09.01.2016

Jako pamětník si troufám napsat, že způsob sestavování rozpočtu Kraje Vysočina a s tím od počátku vzniku spojená střídmost se za celou dobu patnáctileté existence kraje nezměnil. Patří za to poděkování jak těm, kteří krajskou rozpočtovou strukturu a filosofii zakládali, tak těm, kteří v ní potom bez větších zásahů pokračovali.

 


Díky aplikaci jakéhosi principu předběžné rozpočtové opatrnosti schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina na rok 2016 dokonce rozpočet skrytě přebytkový a to ve výši 350 miliónů korun. Právě 350 miliónů korun je totiž ve výdajové části rozpočtu ukryto jako výdaj s názvem Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Již z názvu položky je jasné, že se ve skutečnosti o žádný reálný výdaj nejedná, ale že se jedná o předpokládané navýšení rezervy, tedy chcete-li úspor Kraje Vysočina.

A tak, bohužel, dlouhodobou jedinou velkou skvrnou nebo kaňkou na schváleném rozpočtu je v posledních letech každoroční více než dvoumiliónová částka, kterou kraj vydává za účelem zaplacení uvolněných členů dvou zastupitelských výborů a jedné komise. Postupem času se zejména u uvolněných předsedů Výboru finančního a Výboru legislativního ukázalo, že se jedná o funkce zcela zbytné a nepotřebné. „Vládní“ sociální demokracie si touto na první pohled skrytou úlitbou komunistům zajišťuje bezproblémové vládnutí a zcela zbytečně tak neumožňuje skutečným opozičním stranám hlasovat pro jinak velmi slušně sestavený rozpočet.

Přílohy