Starostové měst a městysů možná ovlivnili premiéra

02.05.2013

Příliš se o tom nepsalo, ale zhruba před dvěma měsíci v pátek 1. března při své návštěvě Jihlavy premiér Petr Nečas přijal naši společnou nabídku s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vymazalem a setkal se na pracovním obědě se starosty měst a městysů senátního obvodu Jihlava.


Na setkání, které trvalo více než jeden a půl hodiny si Petr Nečas vyslechl celou řadu připomínek zejména ke krokům a změnám avizovaným či připravovaným v oblasti výkonu veřejné správy. Pan premiér v přímém kontaktu se starosty reagoval například na kritiku ohledně připravovaného věcného záměru zákona o stavebních úřadech nebo na neustále se měnící nebo se vracející záměry související s fungováním matrik, finančních úřadů, úřadů práce apod.

Například starosta Třeště Vladislav Hynk společně se starostou Polné Jindřichem Skočdopole upozorňovali na nejistotu a obavy, které díky neustále měněným a různým často obtížně srozumitelným způsobem avizovaným změnám panují na pověřených městských úřadech. Lze předpokládat, že velmi podobné výhrady by mohl mít i starosta Slavonic Josef Urban, který se ze setkání omluvil. Starosta Dačic Vlastimil Štěpán upozornil na nesrovnalosti v zákonech o svobodném přístupu k informacím a v zákoně o ochraně osobních údajů na potíže, které tím pádem mohou obcím vznikat například při přenosech jednání obecního zastupitelstva, zveřejňování osobních údajů apod.

Jedním ze závěrů celého jednání byl slib Petra Nečase, že bez důkladné analýzy a diskuse se starosty nebude již vláda v Poslanecké sněmovně žádné zákony týkající se změn ve fungování městských a obecních úřadů prosazovat.

Tento slib byl od té doby panem premiérem několikrát potvrzen i na jiných jednáních, kterých jsem se následně mohl zúčastnit. Možná k tomu přispělo i naše společné březnové setkání v Jihlavě.

Přílohy