Šťastné Vánoce

17.12.2021

Tento týden je nabitý událostmi. Začnu tou, o které se asi tolik psát nebude, ale je pro naší Vysočinu velmi důležitá.


Právě dnes v úterý 14. 12. 2021 jedná Zastupitelstvo Kraje Vysočina o krajském rozpočtu na rok 2022. Věřím, že rozpočet bude schválen, připraven je velmi zodpovědně a počítá i s krizovými scénáři a případným využitím zdrojů naspořených v předchozích letech.

Je možná dobré připomenout, že téměř 16 miliard korun plánovaných výdajů Kraje Vysočina v roce 2022 je pokryto daňovými příjmy ve výši 5,5 miliardy korun. Zbytek výdajů je po kryt státními dotacemi, z nichž největší položkou jsou přímé výdaje na krajské školství, které činí asi 8,5 miliardy. Zbylé 2 miliardy jsou kryty zdroji nashromážděných v krajských fondech a dalšími dotacemi.

Asi nejvíce se tento týden píše a bude psát o situaci okolo jmenování nové české vlády. Jenom tedy zopakuji, že základním výkonným nástrojem pro řízení státu je vláda a že v současné složité době nám vládne v demisi dosluhující stará vláda. Tedy vláda, která končí a nemá před sebou budoucnost, a tedy logicky ani motivaci řešit složité problémy s vizí a nasazením.

Členové nové vlády po volbách na návrh premiéra jmenuje prezident a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů (Článek 68 Ústavy, odstavec 2). Zároveň platí, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně (Článek 68 Ústavy, odstavec 1) a možná stojí za to také podotknout, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný (Článek 54 Ústavy, odstavec 3).

Na základě výše uvedeného a zejména potom z praktického fungování vlády považuji za logické a správné, aby si o složení vlády mohl rozhodovat primárně nový premiér. Roli prezidenta vidím důležitou pouze zejména ve své symbolice a kontrole toho, zda nedochází při jmenování členů vlády ke konfliktu spojenému například s bezpečnostním rizikem nebo právním problémem. Například, kdyby premiér navrhoval za člena vlády člověka, který je dle informací zpravodajských služeb bezpečnostním rizikem apod.

Samozřejmě registruji, že existují různé pohledy a různé výklady naší Ústavy z hlediska pravomocí premiéra a prezidenta při jmenování členů vlády. Když to ale vezmu čistě selským rozumem, pak pro mě nemá logiku, aby hrajícímu trenérovi (premiérovi) někdo určoval nebo nabourával sestavu týmu (vlády), za který je jako hrající trenér (premiér) plně odpovědný. Tedy například snaha (prezidenta) prosadit svůj osobní názor a vyřadit z týmu některé hráče (kandidáty na ministra) proti vůli hrajícího trenéra (premiéra) musí být pro něj logicky nepřijatelná.

Na závěr ještě jenom dvě krátké poznámky.

V sobotu 18. prosince to bude 10 let od úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. Myslím, že nám může jenom prospět, pokud si Václava Havla a jeho myšlenky budeme připomínat nejen tento den.

V sobotu 18. prosince to bude 25 let od prvního plenárního zasedání českého Senátu. Na schůzi Senátu ve středu 15. prosince si tuto událost připomeneme, a že ji využijeme pro bilancování i sebereflexi. Shodou okolností je to právě vánoční čas, který nás vybízí k zastavení a zamyšlení se nad našimi dalšími plány a kroky. Šťastné Vánoce všem.

 

Zveřejněno 14. 12. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy