Svaz měst a obcí podpořil při jednání v Jihlavě senátory

04.03.2013

Rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu? Navrhovanou ústavní novelu koncem ledna Senát České republiky zamítl, jeho veto následně potvrdili i poslanci. Na stranu senátorů se dlouhodobě staví i zástupci Svazu měst a obcí České republiky (SMO). 


Svým souhlasným stanoviskem postup Senátu podpořili i na tradičním setkání s představiteli Kraje Vysočina, které se uskutečnilo ve středu 27. února 2013 v Jihlavě. 

Zástupci SMO stejně jako senátoři kritizují hlavně fakt, že případné kontroly by se týkaly také krajských a obecních samospráv, které již v současnosti podléhají celé řadě přezkoumání hospodaření s veřejnými prostředky. Navíc případná změna pravomocí NKÚ by podle nich nebyla funkční a mohla by vést až k paralyzování celého úřadu. 

Své připomínky již představitelé SMO zaslali také Úřadu vlády České republiky (viz příloha). „Jsem rád, že Svaz měst a obcí chápe naše argumenty, které jsme jako senátoři předložili, a považuje je za relevantní,“ uvedl senátor Miloš Vystrčil, který se setkání v Jihlavě také zúčastnil.

„Obecně proti prověrkám nic nemám, právě naopak. Již několikrát jsem ale uvedl, že pokud by byl tento zákon o NKÚ schválen, nebyl by funkční. Úřad nemá na všechny prověrky kapacitu, svoje povinnosti by neměl šanci stihnout. Navíc už nyní do obcí chodí různé kontroly, které často prověřují totožnou záležitost. Neschválení ústavního zákona o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu jsem navrhoval právě proto, aby jeho schopnost bojovat proti korupci nebyla nepřiměřeně oslabena a rozmělněna,“ vysvětlil své stanovisko Vystrčil.

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Tradiční krajská setkání, na která jsou zváni představitelé měst a obcí jednotlivých krajů včetně poslanců a senátorů, se zabývají klíčovými otázkami samosprávy. V roce 2012 se těchto setkání zúčastnilo 1 213 zástupců měst a obcí České republiky.

Přílohy