Svědectví

21.04.2022

„Je pro nás důležité, abyste přímo na místě viděli, co se u nás na Ukrajině děje, abyste nezpochybnitelně konkrétně opakovaně prokazovali, že Vaše slova o podpoře Ukrajiny jsou naplňována činy, včetně návštěv Vašich nejvyšších politických představitelů.“


Tato slova jsem slyšel v poslední době opakovaně zejména od předsedů evropských parlamentů z Litvy, Lotyšska a Estonska. Když potom přijel první místopředseda ukrajinského parlamentu Oleksandr Kornijenko na konci března do Prahy a následně mi přišlo oficiální písemné pozvání od předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka, bylo rozhodnuto.

Zavolal jsem svému kolegovi předsedovi polského Senátu Tomaszi Grodzkimu, slovo dalo slovo a o společné dubnové návštěvě polských a českých senátorů bylo rozhodnuto. Za polskou stranu se zúčastnil předseda polského Senátu Tomasz Grodzki, místopředsedkyně Gabriela Morawska-Stanecka, místopředseda Michał Kamiński a senátor Marcin Bosacki. Za český Senát se zúčastnili senátoři Miloš Vystrčil, Jiří Růžička a Pavel Fischer.

Přípravy probíhaly v důvěrném režimu, proto přejdu přímo k popisu nejdůležitějších bodů našeho programu na Ukrajině.

Po příjezdu se nás osobně ujal předseda Ruslan Stefančuk a společně s ním jsme jako vůbec první dva předsedové Senátu projeli tři ukrajinskou armádou nazpět osvobozená ukrajinská města Borodjanku, Buču a Irpiň.

 

Návštěva Borodjanky (Borodyanka)

Ve městě s původně téměř 13 000 obyvateli zůstaly po devastačním a brutálním útoku ruských vojáků asi 3 000 lidí, většina obyvatel se naštěstí dokázala evakuovat. Při rozhovorech se starostou města, velitelem hasičů a dalšími obyvateli jsme slyšeli pořád to samé. V Borodjance nebyla přítomna ukrajinská armáda, ruští vojáci přesto neuvěřitelně brutálně likvidovali civilní obyvatelstvo, které se postavilo na odpor, bombardovali obytné domy, likvidovali veškerou infrastruktur včetně vodovodů, elektrických vedení apod. Součástí bylo samozřejmě rabování a znásilňování. Zkrátka naprostá hrůza.

 

Návštěva Buči

Vůbec nejděsivější byl rozhovor s pravoslavným knězem Andrejem, který popisoval střílení bezbranných civilistů a návštěva hromadného hrobu u kostela.

Buča je MĚSTO HRDINA, neboť zde ruská armáda narazila na velmi tvrdý odpor ukrajinské armády, který zásadním způsobem ovlivnil neúspěch ruské armády při tažení na Kyjev. Starosta původně skoro třicetitisícové Buči (většinu obyvatel se podařilo včas evakuovat) neuvěřitelně brutální chování ruských vojáků a střílení civilistů přisoudil kromě jiného i jejich frustraci z hrdinného odporu ukrajinských vojáků.

 

Návštěva Irpině

Irpiň je rovněž MĚSTO HRDINA neboť právě velmi dobře organizovaná teritoriální obrana původně šedesátitisícové Irpině (většinu obyvatel se podařilo včas evakuovat), dokázala opět oslabit ruskou armádu při jejím postupu na Kyjev. Nakonec se později podařilo ruskou armádu přinutit k ústupu a opuštění dobytých pozic.

Při debatě se starostou a občany jsme přímo od svědků vyslechli i neuvěřitelné příběhy o zvěrstvech ruských vojáků při rabování včetně znásilňování, rozkrádání majetku a ničení všeho, co nebylo možné odnést.

 

Návštěva ukrajinského parlamentu – Nejvyšší rady Ukrajiny

Po návštěvě Borodjanky, Buči a Irpině byla dalším důležitým bodem programu návštěva a vystoupení předsedů polského a českého Senátu v Nejvyšší radě Ukrajiny. K našim vystoupením si dovolím pouze napsat, že nevím, jaký silnější důkaz o důležitosti návštěv politiků na Ukrajině je možné poskytnout, než byla reakce ukrajinských poslanců na naše vystoupení a na udělení Stříbrné medaile předsedy českého Senátu hrdému ukrajinskému lidu za statečnost.

 

Mohl bych psát ještě o dalších setkáních, která jsme na Ukrajině zažili, o rozhovorech, které jsme vedli. Mým cílem však bylo podat alespoň stručné očité svědectví pomocí námi pořízených fotografií a zároveň napsat, co mi říkali lidé, se kterými jsem na Ukrajině osobně mluvil a kteří byli tak nešťastní, že úvaha o tom, že by si byli schopni své utrpení vymyslet je naprosto absurdní.

Děkuji všem, kteří pomáháte.

 

Zveřejněno 19. 4. 2022 v Jihlavských listech.

 

Popis fotografií:

Foto 1: Na pozadí bombardováním zničené bytové domy Borodjanky

  • Vepředu zprava: předseda ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady Ukrajiny) Ruslan Stefančuk, předseda polského Senátu Tomasz Grodzki, předseda českého Senátu Miloš Vystrčil, 1. místopředseda českého Senátu Jiří Růžička

Foto 2: Masový hrob v Buči, kde francouzští experti provádí zjišťování DNA

Foto 3: Poničená Irpiň

Foto 4–6: Ukrajinský parlament

  • Vystoupení předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila v ukrajinském parlamentu
  • Udělení Stříbrné medaile předsedy českého Senátu hrdému ukrajinskému lidu za statečnost (přebírá předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk)
  • Vystoupení předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka se Stříbrnou medailí předsedy českého Senátu

Přílohy