Tradice jako ochrana před omyly

30.06.2021

Jednou z věcí, kterou jsem u bývalého hejtmana Jiřího Běhounka i bývalé Rady Kraje Vysočina oceňoval, byla pravidelná setkání se zástupci Vysočiny v Parlamentu.


Těší mě, že na tuto tradici nová Rada Kraje Vysočina navázala a že se uskutečnilo první setkání senátorů a poslanců s Radou Kraje Vysočina.

Na Krajském úřadě jsme v pondělí 7. června absolvovali dvě hodiny užitečného jednání o plánech Vysočiny v oblasti regionálního rozvoje, dopravní infrastruktury nebo sociální a zdravotní péče apod.

Za velmi dobrou považuji například spolupráci v oblasti prosazování výstavby prvního kamenného hospice na území Kraje Vysočina. S hejtmanem Vítězslavem Schrekem, náměstky Hanou Hajnovou nebo Vladimírem Novotným velmi dobře spolupracují poslanci Vít Kaňkovský a Jiří Běhounek nebo senátor a starosta Jan Tecl. A jsem rád, že jsem k organizaci některých jednání také mohl přispět.

Tradičním závěrem potom bývá debata o financování zejména zdravotnických a sociálních služeb a o nárůstu administrativy a složitosti jednání.

Všichni vidíme, že přijímání dalších desítek zákonů způsobuje další nárůst byrokracie. Trend se bohužel nedaří zastavit, spíše naopak. Osobně jsem přesvědčen, že pravidelně slyšet, které zákony a která nařízení jsou zbytečná a která jsou naopak potřeba, je první předpoklad úspěšného omezení byrokracie.

Kraj Vysočina takové informace svým poslancům a senátorům poskytuje. Chci za to poděkovat a vyjádřit naději, že setrvávající tradice výměny informací nám pomůže k tomu, abychom se na krajské a parlamentní úrovni vyvarovali zbytečným omylům.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

 

Zveřejněno v Novinách Kraje Vysočina 2021/6 (měsíčník pro občany Vysočiny).

Přílohy