Úrok z prodlení a poplatek z prodlení

01.03.2013

Zapomněli jste včas zaplatit za plyn nebo elektřinu? Dlužíte za nájem? Nebo jste včas nezaplatili městu nebo obci za odvoz odpadu? Potom jste podle zákona povinni zaplatit buď úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení. Ptáte se jaký je v tom rozdíl? Odpovídám nebetyčný nebo přesněji v současnosti desetinásobný.


Kdo z Vás o tom neví, tak je tomu skutečně tak. Zatímco v případě úroku z prodlení je dlužník povinen v současné době ročně zaplatit úrok z prodlení, který je roven asi 8 % dlužné částky, v případě, že jste povinni ze smlouvy nebo ze zákona platit poplatek z prodlení činí tento poplatek ročně 91,25% dlužné částky. Jinak řečeno, dlužíte-li celý rok například 1000 korun, zaplatíte v současnosti buď úrok z prodlení ve výši 80 korun, nebo poplatek z prodlení ve výši 912 korun.

Připadají Vám ty rozdíly příliš velké a v případě poplatku z prodlení až nesmyslně vysoké? I pro mě byla tato skutečnost hodně překvapivá, ale nařízení vlády č. 142 z roku 1994 skutečně takto odlišně výši úroku z prodlení a poplatku z prodlení určuje. Navíc na tom ústavní soud dle mých zjištění neshledal nic divného.

Jak jsem již řekl při svém lednovém vystoupení v Senátu, jsem přesvědčen, že roční poplatek z prodlení ve výši cca 91 % je nekřesťanský až lichvářský.

V zákoně o plnění za užívání bytu se to doufám podaří změnit, ale například v případě neplacení nájmů je zatím dlužník skutečně povinen platit více než 90 % roční poplatek z prodlení z dlužné částky.

Rada z toho plyne jediná, je třeba si pečlivě hlídat všechny platby a splátky podléhající zákonem stanovenému poplatku z prodlení a platit včas.

Pokud projde Senátem s pozměňovacím návrhem na snížení poplatku z prodlení vrácený zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů Poslaneckou sněmovnou, roční poplatek z prodlení se téměř trojnásobně sníží. Ale i to je pořád vysoká hodnota. Daleko logičtější by bylo nastavit poplatek z prodlení podobným způsobem, jako je tomu u úroku z prodlení. Osobně o to hodlám do budoucna usilovat. 

Přílohy