Velikonoce

02.04.2021

Možností v současné těm druhým nebo sám sobě život zpestřit není mnoho. Jsme svázáni různými nařízeními a pokyny, není možné se normálně potkat a popovídat.


I proto je člověk možná vděčný za každý nápad, za každou snahu tu dnešní dobu udělat těm ostatním alespoň trochu radostnější a zábavnější.

Nevím přesně, kdo stál na počátku toho nápadu, ale pokud bude mít někdo z Vás možnost se podívat v současné době na plakátovací plochy v Telči, věřím, že nebude litovat a že se mu zlepší nálada.

Všechny plakátovací plochy v Telči jsou totiž polepeny zvětšenými kopiemi tulipánových přáníček, která obdrželi pacienti onkologického oddělení v jihlavské nemocnici v rámci akce „Tulipánový měsíc“ od žáků Základní umělecké školy v Telči, kteří pod vedením paní učitelky Pavly Doležalové přáníčka nakreslili a vyrobili v období své distanční výuky.

Vypadá to díky tomu v Telči hned radostněji a nadějněji. Myslím totiž, že celá řada z nás vnímá právě příchod jara jako příchod naděje a probouzejícího se života.

Je důležité v této souvislosti také napsat, že Velikonoce nejsou pouze svátky jara, ale že označení Velikonoc jako velké noci nebo velkého dne upozorňuje na význam svátku v křesťanství a slovo „noc“ odkazuje na noční liturgii, kterou začíná oslava nedělního Zmrtvýchvstání.

Velikonoce jsou totiž nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V naší západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Letos si tedy budeme připomínat a slavit Boží hod velikonoční tuto neděli 4. dubna. S Velikonocemi je spojena celá řada zvyků a bohatá symbolika, která souvisí jak s vítáním jara, tak se zrozením života a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.

Říká se a naše dosavadní historie to potvrzuje, že po celou dobu existence jsme a budeme vystavováni jako jednotlivci i jako národy nebo lidstvo různým zkouškám. Tyto zkoušky prověřují náš charakter, naši odolnost, naši vůli překonávat překážky i naši schopnost prokázat dostatečnou pokoru a vzájemnou solidaritu. Možná že v dnešní době opět procházíme jednou z takových náročnějších zkoušek.

Osobně zůstávám optimistou, neboť pokud ještě pořád dokážeme učit děti malovat přáníčka pro potěchu a radost nemocných, pokud ještě pořád jsme schopni polepit plakátovací plochy přáníčky s tulipány pro radost lidí, kteří zde žijí společně s námi, potom se nemusíme bát. Všechno určitě zvládneme a všechno dobře dopadne.

I v souvislosti s tím, co jsem napsal, děkuji a zároveň přeji dodatečně vše nejlepší našim učitelkám a učitelům ke Dni učitelů a všem veselé a požehnané Velikonoce.

 

Zveřejněno 30. 3. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy