Voda

04.09.2017

Když vaříme, potřebujeme vodu, když stavíme dům, bez vody to také nejde. Bez vody nic neroste, nic nežije. Bez vody nejde nic nebo skoro nic.


Někdy padá z nebe vody moc, někdy žádná. V poslední době je častější spíše ten druhý případ. Je tedy otázkou, co s tím. Kromě jiného bychom asi měli s vodou více šetřit a také si třeba tu, co spadne z nebe, na horší časy schovávat nebo ji lépe využívat.

Té vodě, co padá z nebe, se říká dešťová voda – zkráceně dešťovka. Stát se v rámci boje proti suchu rozhodl, že některým z nás dá peníze na nádrže či nádoby, do které si potom můžeme dešťovku ze svých střech nachytat, abychom ji mohli později využít. Řeklo by se, dobrý nápad, kdyby …

Kdyby se tentýž stát o ty svoje plochy a nemám na mysli pouze střechy, z hlediska možného využití dešťovky, již dávno postaral nebo se alespoň starat začal.

Nevím o tom, že by státní budovy využívaly dešťovku například na splachování a již vůbec nic nevím o tom, že by stát sbíral a využíval vodu, která dopadne na státní silnice nebo třeba letiště. Jenom pro představu na dálnice a další silnice dopadne za rok asi 50 Rožmberských rybníků dešťové vody. Pokud bychom tedy chtěli nachytat vodu ze střech občanů, která dopadne na všechny silnice a dálnice musel by každý z deseti miliónů občanů nachytat za rok do své nádrže (nádoby) neuvěřitelných 32 kubíků, tedy 32 000 litrů vody.

Celé to píši proto, že vychovávat je třeba příkladem a že možná než rozdávat peníze na nádrže na dešťovou vodu některým občanům, by stát měl začít šetřit a zachytávat a využívat dešťovou vodu, která padá ne jeho střechy a jeho silnice. Vody by rozhodně zachytil více, dával by dobrý příklad svým občanům a peníze za tímto účelem využité, by byly penězmi využitými ve prospěch všech občanů.

Přílohy