Všeliké kvaltování …

02.02.2015

Na návrh vlády a po projednání Poslaneckou sněmovnou postoupil v prosinci k projednání do Senátu zákon o dani z přidané hodnoty. Při jeho představení v Senátu samotný předkladatel - ministr financí přiznal, že tak, jak zákon předkládá, to sice není úplně dobře, ale že nám senátorům zároveň sděluje, že je hrozně důležité vše do konce roku ještě rychle projednat. Tak ať raději v Senátu ani ty chyby neopravujeme.


Ministerstvo prý rychle připraví další novelu. Neposlechli jsme, zákon jsme alespoň částečně opravili a vrátili do Poslanecké sněmovny k opakovanému projednání.

Následně stále ještě v prosinci mělo obdobný průběh jednání o malých a velkých rozpočtových pravidlech (jedná se o zákony životně důležité pro fungování obcí a krajů a správný příjem dotací). Zákony opět obsahovaly chyby nebo nedomyšlenosti. Opět přesvědčování ať to necháme, že se to v dalších novelách opraví. Opět jsme v Senátu neposlechli a zákony jsme s pozměňovacími návrhy vrátili do Poslanecké sněmovny.

V lednu jsme pak obdrželi mj. zákon o veřejných zakázkách, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu nebo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Náš senátní výbor opět navrhl vrátit zákony s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Opět zazněly námitky, že v Senátu se svými připomínkami zdržujeme.

Všichni dnes kvaltují, zkracují lhůty a chtějí toho stihnout, co možná nejvíce. Myslím, že je nejvyšší čas si vzpomenout na Komenského, který říkal, že „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

Jestli to neuděláme, tak hrozí, že se těmi narychlo přijatými nekvalitními zákony úplně obklíčíme, uregulujeme a většinu činností a s tím související rozvoj zcela znehybníme.

Přílohy