Vysočina, epidemie, budoucnost

29.04.2020

Velký pátek a Velikonoční pondělí jsou svátky, které jsou zároveň také dny pracovního klidu. Díky pravidlům a omezením spojených s „koronavirovou dobou“ jsme letos neměli možnost si velikonoční svátky připomenout obvyklým způsobem.


Bohoslužby bylo možné sledovat pouze díky moderním technologiím a návštěvy přátel a příbuzných stejně jako pondělní návštěvy s pomlázkou se nekonaly vůbec. Možná to některé hodně mrzelo, ale nakonec je tomu většinou tak, že pokud přicházíme o věci, které lze nahradit, nebo jsou zbytné, nebývá až tak těžké se s tím vyrovnat. Zatím to tedy vše celkem zvládáme, avšak období, kdy náš život bude jiný, než jsme byli v poslední době zvyklí, bude ještě ne úplně krátkou dobu pokračovat a bude klást značné nároky na naši lidskou odolnost.

Kraj Vysočina bude dle mého názoru muset poměrně rychle přehodnotit své priority. Finanční rezervy, které si díky svému dlouholetému zodpovědnému hospodaření kraj uložil do Fondu strategických rezerv, bude třeba využít zejména za účelem podpory a oživení páteře kraje, kterou jsou kromě obnovy fungování firem a živnostníků zejména sociální a zdravotní služby a s tím související činnost neziskového sektoru.

Problémem, který nezmizel, ale naopak narůstá, byť se o něm nyní nemluví, je postupná likvidace našich lesů kůrovcem a s tím související následná nutná podpora jejich obnovy.

Zatím není jasné, jak celé období zvládnou zemědělci a výrobci potravin, kteří jsou v Kraji Vysočina velmi důležitou a  významnou skupinou.

Skončím optimisticky. Když nám teče do bot, umíme táhnout za jeden provaz a schopnost se přizpůsobit a improvizovat je nám vlastní. Pokud dokážeme přidat trpělivost a toleranci, pak to zvládneme.

Miloš Vystrčil, předseda zastupiteského klubu ODS, senátor

Přílohy