Vystrčil informoval o návštěvě ředitele VZP na krajském zastupitelstvu

04.07.2012

V úterý 26. června informoval senátor Miloš Vystrčil na zasedání krajského zastupitelstva o výsledcích své návštěvy generálního ředitele VZP Pavla Horáka.


Dle sdělení  senátora Miloše Vystrčila mu ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavel Horák potvrdil platnost restrukturalizace krajských ředitelství VZP od 1. července 2012. Kraj Vysočina bude v rámci řízení VZP spojen do jednoho územního celku s Jihomoravským krajem se sídlem jednoho ředitelství pro oba kraje v Brně. Budova VZP v Jihlavě se však zároveň stává digitalizačním pracovištěm VZP pro celou Českou republiku.

"Co se týká druhého diskutovaného problému, tj. nedostatečné výše částky vyčleněné pro realizaci operací šedého zákalu v nemocnici Jihlava, ředitel Pavel Horák přislíbil, že VZP bude ve druhém pololetí roku 2012 provádět změny, které zohlední právě nerovnoměrné přerozdělení peněz mezi pracoviště, která tyto operace šedého zákalu provádějí. Osobně jsem byl ubezpečen, že Jihlava by si měla polepšit.", sdělil senátor Miloš Vystrčil k druhému důvodu své návštěvy.

Obě informace ve své reakci potvrdil i hejtman Kraje Vysočina a zároveň místopředseda Správní rady VZP Jiří Běhounek.

Podrobněji viz videozáznam z jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 4/2012 (tv.kr–vysocina.cz nebo níže od cca 04:06:00).

 

Přílohy