Využijte závěrů konference, doporučili ministrům členové výboru

20.07.2012

Zrychlit proplácení plateb příjemcům, zjednodušit provádění a administraci podstatných změn projektů, zjednodušit a sjednotit výkaznictví, zjednodušit monitorovací zprávy a žádosti o platbu, zavést jednotný a jednoduchý informační systém, dořešit a vyjasnit přístup ke střetu zájmů.


To je jen zlomek z celé řady konkrétních doporučení, které přinesla nedávná konference v sídle Senátu s názvem „Administrativní zátěž a programové období 2014 až 2020“ (více o konferenci čtěte ZDE), jejímž gestorem byl senátor Miloš Vystrčil.

Právě závěry zmíněné konference (kompletní seznam naleznete ZDE) se na své 28. schůzi zabýval ve středu 11. července 2012 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor doporučil ministrovi pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí projednali a využili závěry setkání. „Jsem velmi rád, že náš senátní výbor doporučil ministerstvům na připomínky reagovat a hlavně že vyslovil zájem se s ministerským vypořádáním a vyhodnocením závěrů konference seznámit,“ uvedl senátor a člen výboru Miloš Vystrčil.

Členové výboru současně požádali ministra pro místní rozvoj, aby zajistil pravidelné informování výboru Senátu o postupu prací na zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele, příjemce a další orgány při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2014 – 2020.

Přílohy